Zwrot kosztów zabezpieczeń

Z zasady każda inwestycja budowlana powinna być realizowana na stabilnym gruncie. Szczególnie w Zagłębiu oraz na Śląsku z powodu działalności licznych zakładów górniczych nie zawsze jest to możliwe. Grunt, który znajduje się lub znajdował w zasięgu oddziaływania takich zakładów, narażony jest na zagrożenie ze strony wstrząsów i deformacji. Powstają w nim uskoki liniowe, zapadliska, niecki, a nawet szczeliny. Częstym zjawiskiem powodowanym przez kopalnie jest również zmiana poziomu wód gruntowych.

 

Szkody górnicze a budowa domu

Szkody górnicze, zarówno te istniejące, jak i mogące wystąpić z uwagi na ruch zakładów górniczych, mimo wszystko nie wykluczają budowy domu lub innego obiektu. Warunkiem koniecznym jest tutaj jednak odpowiednia kategoria terenu górniczego (szkód górniczych), którą objęty jest dany teren inwestycyjny oraz konieczność dodatkowego zabezpieczenia budynku przed potencjalnymi szkodami. Jednocześnie możliwe jest wystąpienie o zwrot kosztów poniesionych na wykonanie zabezpieczenia – wówczas obciążony tymi kosztami zostaje zakład, którego działalność wpływa na dany grunt. Co więcej, zwrot kosztów za zabezpieczenie budynku przed szkodą górniczą należy się także właścicielom nieruchomości, którzy wykonali takie zabezpieczenie na istniejącym już obiekcie.

 

Kategorie szkód górniczych

Inwestycja budowlana na terenie objętym ujawnioną bądź możliwą do wystąpienia szkodą górniczą jest wykonalna. Warto tu jednak zwrócić uwagę na kategorie tych szkódSzkody górnicze oceniane są w pięciu kategoriach, w zależności od stopnia zniszczeń powodowanych przez ruch kopalni. Kategorią V określane są najpoważniejsze zniszczenia, w przypadku których lepiej zrezygnować z budowy. Gdy szkody górnicze mieszczą się w kategoriach od I do IV, należy dobrać do nich odpowiedni sposób zabezpieczeń.

 

Pomoc ekspertów w uzyskaniu zwrotu kosztów

Informacji o rodzaju wpływów eksploatacji górniczej na indywidualną inwestycję udziela zakład górniczy, który powinien wskazać inwestorowi przed czym musi zabezpieczyć swój budynek. Zakłady górnicze proponują również zwrot kosztów za wykonanie takich zabezpieczeń, jednak zwroty te najczęściej nie równoważą faktycznych nakładów. W takich sprawach proponujemy Państwu naszą pomoc.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z egzekwowaniem odszkodowań za szkody górnicze, jak również spraw o zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie budynków przed tego rodzaju szkodami. Gwarantujemy nie tylko wsparcie radców prawnych, ale także pełne merytoryczne udokumentowanie poniesionych nakładów, jak również gotowość podjęcia się negocjacji z zakładem górniczym. 

 


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu