Odszkodowania za szkody na gruntach inne niż górnicze

 

Twój ogród został zalany podczas ulewy? Na Twoim terenie wybiła kanalizacja? Gradobicie zniszczyło Twoje uprawy? Właściciele ziemi zwykle nie mają wpływu na klęski żywiołowe - przymrozki, gradobicia, suszę czy też inne zjawiska powodujące szkody na gruntach. Zniszczone plony, powalone drzewa, zalane podwórka są częstymi szkodami, z którymi posiadacze dotkniętych nimi gruntów mierzą się sami. Walka z ubezpieczycielem często trwa miesiącami, a odszkodowanie, które zostaje wypłacone za szkodę, nie pokrywa całości strat.

 

Odszkodowania za szkody w uprawach rolnych

Najbardziej powszechny problem z uzyskaniem odpowiednio wysokiego odszkodowania dotyczy zniszczonych upraw rolniczych. Powodów do ubiegania się o odszkodowanie w takich przypadkach jest cała masa. Przyczyną powstawania szkód mogą być zjawiska atmosferyczne (huragan, powódź, susza), a także zwierzyna leśna (szkody łowieckie), plaga owadów lub gryzoni. Są to rodzaje szkód, które wielokrotnie powodują ogromne straty w uprawach rolnych oraz zaburzenia produkcji rolnej. Za straty te należy się odszkodowanie, jeżeli tylko uprawy były ubezpieczone.

 

Odszkodowanie za szkody na nieruchomościach gruntowych

Każda szkoda to uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy, który dotka poszkodowanego wbrew jego woli. Jest nią również szkoda na nieruchomościach gruntowych takich jak prywatne posesje, działki rekreacyjne, grunty przemysłowe. O odszkodowanie za szkody na gruntach mogą wobec tego ubiegać się nie tylko rolnicy, ale również inni właściciele jakiegokolwiek kawałka ziemi. Straty na takich nieruchomościach gruntowych są zwykle powodowane przez trwającą w sąsiedztwie budowę infrastruktury drogowej lub kolejowej. Ich przyczyną bywają również budowy i modernizacje znajdującej się na danym terenie infrastruktury technicznej takiej jak gazociąg, wodociąg czy kanalizacja. W takich przypadkach również można dochodzić odszkodowania w celu likwidacji powstałej szkody.

Ważne!
Nie ma znaczenia czy teren, na którym została wyrządzona szkoda, jest działką budowlaną, rolną, rekreacyjną czy przemysłową – jesteśmy w stanie pomóc w każdej sytuacji.

Nasz zespół, który składa się m.in. z radców prawnych, rzeczoznawców, budowlańców, kosztorysantów, mierników - dzięki nabytemu doświadczeniu w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli jest w stanie podjąć zdecydowane kroki w celu uzyskania dla poszkodowanych oczekiwanych przez nich napraw szkody.
​Reprezentujemy klientów na wszystkich szczeblach postępowania odszkodowawczego, łącznie z postępowaniem sądowym.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu