Szkody górnicze w budownictwie

Rokrocznie spółki węglowe w Polsce wypłacają milionowe kwoty na likwidację szkód górniczych w budownictwie. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna tylko w 2018 roku do kopalń Polskiej Grupy Górniczej wpłynęło blisko 5 tys. wniosków o naprawę takich szkód. W tym samym roku firma wypłaciła prawie 155 mln zł na ich usunięcie. Z tej kwoty 60,5 mln zł to ogólny koszt naprawy wszystkich szkód spowodowanych przez eksploatację górniczą na budynkach mieszkalnych. 

 

Co zalicza się do szkód górniczych na budynkach?

  • pęknięcia ścian zewnętrznych,
  • pęknięcia fundamentów w obiekcie budowlanym, 
  • zniszczenia posadzki, 
  • zniszczenia elewacji, 
  • przechylenia się budynku, 
  • problemów ze swobodnym otwieraniem drzwi i okien,
  • rozerwania infrastruktury liniowej.

Gdy dochodzi już do takich sytuacji, należy udowodnić, że szkody te powstały na skutek ruchu zakładów górniczych, co też nie jest przyjemne i łatwe.

 

Przyznawanie odszkodowań za szkody górnicze w budownictwie

Większość odszkodowań należnych za szkody górnicze powstałe na budynkach przywołana wyżej Polska Grupa Górnicza wypłaca w drodze porozumień. Nie oznacza to wcale, że zawierane z nią ugody są procedurą szybką i prostą do załatwienia. Aby otrzymać odszkodowanie w zadowalającej wysokości, warto przekazać poprowadzenie sprawy ekspertom takim jak zespół Kompensaty. Nasza pomoc może zagwarantować uzyskanie odszkodowania adekwatnego do rozmiaru szkody, które umożliwi jej likwidację w pełnym wymiarze. Wsparcie z naszej strony przydaje się tym bardziej, gdy kopalnia odmówi przyznania odszkodowania, a wtedy trzeba się będzie o nie ubiegać na drodze sądowej.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu