dokumentNasza misja i wartości

Otoczenie, w którym żyjemy podlega ciągłym zmianom. Przyczyniają się do tego nie tylko zmieniające się relacje społeczno-gospodarcze, ale także zmiany przepisów prawa oraz ich wykładnia.

"Kompensata" Sp. z o.o. zdobyła uznanie za wysoki poziom świadczonych usług, a także bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Wysoko oceniania jest również skuteczność Spółki oraz fakt, że proponowane rozwiązania dostarczają usług o jakości niezbędnej do osiągnięcia założonych przez Klienta celów.

Zaufanie Klientów to zobowiązanie

 • Zobowiązanie to realizujemy poprzez dostarczanie szybkich rozwiązań, które pozwolą naszym Klientom uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie.
 • Traktujemy wszystkich tak jak sami chcemy być traktowani.
 • Zapewniamy otwarty dostęp do precyzyjnej i dostarczanej na czas informacji.
 • Budujemy zaufanie przez transparentność.

Minimalizacja ryzyka

 • Wyznaczanie nowych standardów świadczonych usług to konieczność pozwalająca sprostać wysokim wymaganiom naszych Klientów bez narażania ich na ryzyko braku staranności.
 • Eksperci Spółki pracują wspólnie z Klientami jako ich partnerzy i zaufani doradcy. Dokonują oni analizy i oceny czynników wpływających na wysokość odszkodowania, a także wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie by projektować rozwiązania minimalizujące ryzyko i maksymalizujące odszkodowanie.

Transparentność kosztów

 • Przez wzgląd na szacunek dla Klientów i zaufanie, którym nas obdarzają, wszystkie podejmowane kroki są jawne dla Klienta. Pomimo dużego zaangażowania czasu oraz innych zasobów, Klienci nie są obciążani naszymi kosztami.
 • Wyłącznie przejrzystość naszej strategii i modelu wynagradzania pozwala na zbudowanie relacji opartej na szacunku i wzajemnym poszanowaniu stron.
 • Przyjęty przez nas sposób wynagrodzenia - prowizja od sukcesu - umożliwia uwolnienie Klienta od kosztów naszej pracy.

Profesjonalizm

 • Każde działanie przez nas podjęte poprzedzone jest zebraniem niezbędnych informacji natury technicznej i prawnej, umożliwiając nam właściwą reprezentację Klienta.
 • Zapewnienie dostępu do wiedzy osób posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu prawa oraz budownictwa pozwala na uzyskanie odszkodowania w należytej wysokości - w sposób rzeczowy i konkretny odpierając zarzuty zakładu górniczego.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu