archiwum

Dochodzenie odszkodowań

Kompensata to zespół specjalistów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Naszą specjalnością są odszkodowania za szkody górnicze wywołane ruchem zakładu górniczego. Nasza firma prowadzi postępowania odszkodowawcze i egzekwuje od kopalni jednorazowe odszkodowania za szkody górnicze wyrządzone na budynkach, gruntach oraz w uprawach rolnych.

Ponadto dochodzimy także zwrotu kosztów poniesionych na zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi oraz odszkodowań za szkody deweloperskie i wszelkie inne szkody powstałe z różnych przyczyn na budynkach lub na gruntach.

 

Kompleksowa pomoc w dochodzeniu odszkodowania

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie sprawy na każdym etapie dochodzenia odszkodowania. Uczestniczymy w negocjacjach ze stroną odpowiedzialną za naprawę szkody. Służymy nie tylko wiedzą, ale także dostarczamy merytoryczną dokumentację szkód, a wynagrodzenie pobieramy tylko od spraw zakończonych sukcesem. Innymi słowy, bierzemy na siebie wszystkie obowiązki związane ze sprawą i całkowicie odciążamy Klienta od konieczności udziału w postępowaniu odszkodowawczym.

Egzekwujemy odszkodowania za spowodowane działalnością zakładów górniczych szkody w budownictwie. Są to odszkodowania, które należą się za uszkodzenie konstrukcji budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym m.in. za spękanie ścian zewnętrznych, uszkodzenie fundamentów czy też wychylenie budynku z pionu. Pomożemy zarówno w przypadku, gdy zakład górniczy całkowicie odmawia przyznania odszkodowania, jak i wtedy, gdy proponuje zaniżoną rekompensatę, która nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy szkód.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu