"Kompensata" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Administratorem danych osobowych jest „KOMPENSATA” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Majowej 53, zwana dalej „Kancelarią”.
  Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu (32) 321 65 37 lub 796 605 393; pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  a) art. 6 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody,
  b) art. 6 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy zawartej z Kancelarią lub do podjęcia działań przed jej zawarciem,
  c) art. 6 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (prowadzenie korespondencji kierowanej do Administratora lub rozwiązanie zgłoszonej telefonicznie sprawy (niezwiązanej z zawartą umową) w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, promowanie własnej marki na profilu społecznościowym Facebook, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami).

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych oraz podmioty współpracujące, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, hostingu, wykonawcy, itp.

 4. Okres przechowywania danych zależy od celu przetwarzania; może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - np. ze względów bezpieczeństwa - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

 5. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
  a) do żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
  b) do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  d) do przenoszenia danych,
  e) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


II. COOKIES

 1. Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, „KOMPENSATA” Sp. z o.o. przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

 2. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie; informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika; informacje o przeglądarce użytkownika, odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 3. Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.kompensata.com.pl. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.


III. GOOGLE ANALITICS

 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

 3. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”


IV. KWESTIE KOŃCOWE

 1. Na stronie internetowej www.kompensata.com.pl znajdują się odnośniki do innych stron www. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

 2. „KOMPENSATA” Sp. z o.o. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu