Odszkodowania za szkody na plonach

Twoje plony i uprawy nie są tak wysokie jak być powinny? Zauważyłeś nadmierne zawodnienie terenu? Czy uprawiany przez Ciebie grunt jest zdeformowany?

Eksploatacja górnicza, która w szczególności poprzez wydobycie złóż kopalin skutkuje m.in. bezpośrednim oddziaływaniem na grunt, wpływa także na prowadzone tam uprawy zbóż, czy warzyw.

Charakterystycznymi i widocznymi gołym okiem skutkami są zapadliska gruntu, zawodnienie, czy wysuszenie gruntu, które w najlepszym wypadku przybrać mogą postać zmniejszenia wydajności tegoż gruntu, a w najgorszym doprowadzić do całkowitego jego wyłączenia z produkcji rolnej ze względu na niezdatność do upraw.

Powyższe doprowadza do powstania szkód w postaci zmniejszonej ilości uzyskanych plonów, czy warzyw, czyli szkodą stanowiącą różnicę pomiędzy ilością jaką z danego gruntu można by uzyskać, a tym co faktycznie uzyskano.

Szkody o charakterze rolnym dają właścicielowi gruntu możliwość żądania nie tylko utraconych korzyści wynikających z eksploatacji górniczej, ale także żądania przywrócenia gruntu do stanu bez szkód.

Ze względu na specjalizację w dochodzeniu szkód pochodzenia górniczego oraz przy współpracy ze specjalistami z zakresu rolnictwa, w tym instytutami publicznymi, jesteśmy w stanie świadczyć rolnikom wysokospecjalistyczną pomoc w dochodzeniu szczególnego rodzaju szkód pochodzenia górniczego tj. szkód na plonach.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu