Odszkodowania za szkody na gruntach

Masz zdeformowany grunt lub uskoki w gruncie? Zauważyłeś, że woda na gruncie utrzymuje się bardzo długo?

Eksploatacja górnicza prowadzona pod ziemią w sposób bezpośredni oddziałuje na sytuację panującą na powierzchni, a tym samym na gruncie. Najczęściej przybiera to postać zapadlisk, progów terenowych, niecek bezodpływowych i innych szeroko pojętych deformacji gruntu.

Ze względu na to, iż grunt działka, teren) stanowią składnik majątkowy, nie można zakazać dochodzenia ich naprawy, gdyż traktować je należy na równi z każdym innym składnikiem majątku, w szczególności z budynkami.

Z naszego doświadczenia wynika, że szkody na gruncie nie tylko nie są w większości uznawane przez kopalnie, ale także najczęściej nie są one zgłaszane przez poszkodowanych, ku uciesze zakładów górniczych.

Takiego rodzaju szkody mają tym większe znaczenie w przypadku tzw. deformacji nieciągłych (np. uskoki, progi terenowe, szczeliny w gruncie), które stanowią bardzo duże zagrożenie i wymagają przedsięwzięcia stosownych kroków nie tyle naprawczych, co profilaktycznych, w celu nie doprowadzenia do powstania dalszych szkód, w tym też na położonych nieopodal budynkach.

Ponadto, związane ze szkodami na gruntach są również szkody na nasadzeniach (drzewa, krzewy, itp.), które w związku z negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej uległy uszkodzeniu (np. poprzez uschnięcie).

Dzięki naszemu szerokiemu i zróżnicowanemu doświadczeniu, popartym współpracą z szeroką gama specjalistów z różnych dziedzin, możemy skutecznie przeciwstawić się z natury silniejszej stronie, jaką są zakłady górnicze. Działając w granicach prawa i przy zachowaniu najwyższych norm etycznych, jak i standardów pracy, możemy zagwarantować naszym Klientom należyte prowadzenie ich spraw.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu