Odszkodowania za szkody na budynkach

Kopalnia uszkodziła Twoją nieruchomość? Masz pochylony budynek, popękały Ci ściany? Drzwi same się otwierają, czy zamykają? Zalewa Ci piwnice?

Każda podziemna eksploatacja górnicza wywołuje proces przeobrażania powierzchni, który w zasięgu jej wpływów przebiega niejednostajnie, a przejawia się w obniżeniach, zróżnicowanych przemieszczeniach oraz złożonych deformacjach terenu. Jeżeli w tym zasięgu znajdują się tereny zabudowane domami mieszkalnymi lub inną infrastrukturą budowlaną, z dużym prawdopodobieństwem ulegną one szkodzie.  Jeżeli już do tego dojdzie, właściciele mają pełne prawo upomnieć się o  załatwienia sprawy. 

Każdy budynek - mieszkalny, garażowy, gospodarczy, czy jakkolwiek inaczej nazwany i faktycznie istniejący - jeżeli został uszkodzony, może być przedmiotem naprawy szkody.

 

Naprawianie szkód górniczych – powtarzający się problem

Żyjącym na Śląsku nie obce są pojawiające się na ich budynkach uszkodzenia, które spowodowane są ruchem zakładów górniczych. Często bywa tak, że poszkodowani nie zdążą zakończyć jednego remontu, podczas gdy pojawiają się już kolejne szkody. Wynika to często z przyjęcia przez kopalnię niewłaściwego sposobu naprawiania szkód górniczych, co zazwyczaj objawia się uznawaniem świadczeń odszkodowawczych w zaniżonej wysokości. Otrzymana z ubezpieczenia kwota pozwala jedynie na wykonanie prac doraźnych, a zatem uniemożliwia naprawę szkody poprzez zaleczenie jej realnych przyczyn.

 

Dochodzenie odszkodowań za szkody górnicze na obiektach budowlanych

Szkody górnicze w budownictwie mogą przybrać różnoraką postać: począwszy od zarysowań i pęknięcia ścian zewnętrznych, pęknięć stropów, deformacji stolarki okiennej, drzwiowej, pochylenia budynku, czy wreszcie jego zawalenia. Każda szkoda może mieć różną przyczynę, w tym także nie związaną z działalnością górniczą, dlatego każdorazowo niezbędna jest szczegółowa analiza specjalistyczna określająca zakres realnych żądań, z jakimi można wystąpić do zakładu górniczego.
Nasz zespół - składający się m.in. z radców prawnych, rzeczoznawców, budowlańców, kosztorysantów, mierników, geologów - dzięki nabytemu doświadczeniu w dochodzeniu odszkodowań za szkody spowodowane eksploatacją górniczą jest w stanie podjąć zdecydowane kroki w celu uzyskania dla poszkodowanych oczekiwanych przez nich napraw szkody.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu