SZKODY GÓRNICZE A BUDOWA NOWEGO DOMU


dom na klockach

 

 

Dom, który ma przetrwać lata w dobrym stanie i zapewniać bezpieczeństwo swoim mieszkańcom musi być przede wszystkim solidnie posadowiony. Ściany fundamentowe, ławy oraz płyty fundamentowe są najważniejszymi elementami konstrukcji całego budynku, bo odpowiadają za przenoszenie na grunt wszystkich obciążeń i sił na niego oddziałujących. Równie ważny jest sam grunt, na którym decydujemy się wznieść budynek. Musi być stabilny i gwarantować dobre oparcie całej konstrukcji. Niestety na obszarach aktywności górniczej grunty bywają dość niestabilne i dochodzi na nich do licznych deformacji powierzchni (np. powstawanie niecek, szczelin i zapadlisk), przez co wybudowane na nich domy mogą zostać dotknięte szkodami górniczymi.

JAK ZABEZPIECZAĆ DOMY STAWIANE NA TERENACH SZKÓD GÓRNICZYCH?

Najlepiej jest wybierać na budowę stabilny grunt, który nie naraża domu na uszkodzenie konstrukcji nośnej budynku. Jednak nie zawsze jest taka możliwość, dlatego warto zapoznać się z technikami zabezpieczania domów, które są stawiane na terenach objętych szkodami górniczymi. O odpowiednie zabezpieczenie koniecznie trzeba się zatroszczyć jeszcze na etapie wykonywania projektu i wyboru materiałów budowlanych.

Oto kilka podstawowych zabezpieczeń konstrukcyjnych:
  • Dom powinien być wzniesiony na planie prostokąta.
  • Jeżeli chcemy mieć piwnice, to muszą one rozciągać się pod całą bryłą budynku.
  • Rezygnujemy z wykuszy i innych architektonicznych urozmaiceń, które osłabiają konstrukcję domu.
  • Plan domu musi być symetryczny.
  • Ściany nośne muszą przebiegać w liniach prostych i być symetrycznie rozmieszczone w stosunku do osi podłużnej i poprzecznej budynku.
  • Pod ławami należy wykonać odpowiednią warstwę składającą się z zagęszczonej mechanicznie podsypki piaskowej.
  • Dobrym pomysłem jest wykonanie stropu żelbetowego.

JAKIE SĄ KATEGORIE SZKÓD GÓRNICZYCH?

Tereny, na których występują negatywne wpływy robót górniczych, sklasyfikowane są w pięciostopniowej skali. Kategoria I i II to miejsca, gdzie mogą występować łagodne szkody górnicze, natomiast kategoria IV i V to obszary szczególnie narażone na występowanie szczególnie intensywnych i dynamicznych szkód. Jeżeli grunt, na którym chcemy postawić budynek, został zaliczony do kategorii IV albo V - lepiej zrezygnować z budowy. Każda działająca kopalnia ma obowiązek przygotowania planu ruchu zakładu górniczego. Dokument ten powinien zawierać także informacje dotyczące prognozowanego przebiegu procesów deformacji terenu oraz określać czas, w jakim przewiduje się ich występowanie. Zanim zaczniemy planowanie domu, warto zapoznać się z warunkami geologiczno-górniczymi na danym obszarze, aby mieć świadomość, na jakim terenie chcemy postawić swój dom.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu