Szkody górnicze Goczałkowice-Zdrój

W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód górniczych. Do kontaktu zapraszamy mieszkańców Goczałkowic-Zdroju, a także wszystkich innych śląskich miejscowości, których dotyczy ten przykry problem. Zapewniamy wsparcie z zakresu dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze w Bytomiu, Łaziskach Górnych, Ornontowicach, Pawłowicach oraz wielu innych miejscach.

Oferujemy pomoc na drodze do uzyskania należnego odszkodowania pieniężnego za poniesione straty związane z poeksploatacyjnymi skutkami funkcjonowania kopalni, których w rejonie Górnego Śląska jest najwięcej w całym kraju. W związku z tym osoby zamieszkujące te okolice mogą być narażone na niebezpieczeństwa związane z tą działalnością. Warto jednak pamiętać, że szkody górnicze dotyczą nie tylko osób prywatnych, a także już istniejących domów czy innych obiektów.

Nasze wsparcie prawne oferujemy również deweloperom oraz inwestorom (zarówno prywatnym, jak i biznesowym), którzy są w trakcie budowy i chcą wnioskować o likwidację szkód spowodowanych działaniem zakładów górniczych. Samodzielna walka o odszkodowanie nie jest prosta, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

 

Jakie są przesłanki, które uprawniają do dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze?

Osoba, która chce rozpocząć dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze w Bytomiu, powinna przede wszystkim złożyć stosowny wniosek o naprawę szkód. Dokument ten musi być poprawnie wypełniony, zawierać szczegółowe informacje dotyczące wnioskodawcy, odbiorcy, a także strat, jakie zostały poniesione przez poszkodowaną stronę. Istnieje kilka możliwości złożenia takiego wniosku. Można to zrobić telefonicznie, w formie online lub osobiście w oskarżanym zakładzie górniczym.

Obowiązkowymi przesłankami uprawniającymi do rozpoczęcia postępowania odszkodowawczego jest również rzeczywiste pojawienie się szkód, które zostały udokumentowane. Współpracując z Klientami, nasi rzeczoznawcy dokonują niezbędnej analizy powstałych szkód. Sprawdzają ich realną przyczynę, a także istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy funkcjonowaniem kopalni a obecnym stanem uszkodzonej nieruchomości lub gruntu. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, o jakie kwoty odszkodowania możemy walczyć.

 

Kto zobowiązany jest do naprawy szkód górniczych i wypłaty odszkodowania?

Do naprawy szkód górniczych oraz wypłaty należnego odszkodowania po zakończeniu dochodzenia cywilnego zobowiązany jest dany zakład górniczy. W przypadku już nieistniejącej kopalni należy skontaktować się z jej prawnym następcą. Jeśli natomiast nie istnieje aktualny właściciel miejsca, w którym istniał zakład, odpowiedzialność spada na Skarb Państwa.

Właściciel działalności górniczej, która spowodowała poważne szkody, w ciągu trzydziestu dni od wpłynięcia wniosku może zaproponować ugodę. Po tym terminie wnioskodawca ma prawo wszcząć postępowanie sądowe. Pamiętaj jednocześnie, że jeśli zauważysz na swojej budowie, nieruchomości lub gruncie jakieś szkody górnicze, powinieneś reagować natychmiast. Im szybciej sprawa zostanie zgłoszona do odpowiednich organów, tym prędzej zaczniemy działać, by pomóc Ci uzyskać należne odszkodowanie. Korzystając z profesjonalnej pomocy natomiast, znacznie zwiększasz swoją szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu