Szkody górnicze Jankowice

Szkody górnicze to zmora mieszkańców Jankowic, podobnie jak wielu innych śląskich miejscowości. Tymczasem mnóstwo osób wciąż nie zgłasza powstałych uszkodzeń lub próbuje walczyć z nimi na własną rękę, co często jest nieskuteczne. Problem staje się jeszcze większy w momencie, gdy nie ma aktualnego właściciela niegdyś funkcjonującego zakładu górniczego. Wówczas odpowiedzialność przechodzi na Skarb Państwa, który powinien wypłacić należne odszkodowanie.

W naszej firmie zajmujemy się szkodami górniczymi różnego rodzaju, a więc dotyczących:

  • budynków (zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych),
  • gruntów (ich deformacji poprzez pojawiające się szczeliny czy zapadliska, a także zalania),
  • plonów (zniszczonych z powodu przesuszonego lub zalanego gruntu).

Powyższe szkody mogą powodować ogromne straty dla osób poszkodowanych. Gdy ziemia mocno się obsunie, uszkodzenia budynku mogą być na tyle rozległe, że grożą jego kompletnym zawaleniem. Duże uszkodzenia gruntów uprawnych natomiast mogą wiązać się ze znacznym pogorszeniem jakości plonów lub całkowitym brakiem możliwości ich zebrania.

 

Jakie są możliwości uzyskania odszkodowania za szkody górnice?

Wysokości odszkodowań za szkody górnicze proponowane przez właścicieli zakładów są zazwyczaj niewystarczające na pokrycie poniesionych strat. W rzeczywistości osoby poszkodowane lub będące w sytuacji zagrożenia jakąś szkodą mogą ubiegać się o znacznie wyższe środki finansowe, które pozwolą im zlikwidować szkody lub odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć. W związku z tym zajmujemy się dochodzeniem odszkodowania za szkody górnicze w Krzyżowicach, Jankowicach, Suszcu czy Żorach, a także innych miastach na Śląsku.

Zarówno naprawcze, jak i zapobiegawcze działania są niezwykle istotne, dlatego konieczne jest jak najszybsze zgłoszenie problemu. W przeciwnym razie szkody mogą ulec przedawnieniu, przez co stracisz możliwość ubiegania się o należne Ci odszkodowanie. Roszczenia przedawniają się z upływem pięciu lat od momentu, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o zaistnieniu jakiejkolwiek szkody.

 

Jak wygląda przebieg dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze w Jankowicach?

Z doświadczenia wiemy, że dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze w Jankowicach jest nie tylko długotrwałym, ale też pracochłonnym oraz kosztownym procesem. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że osoby, które są ofiarami eksploatacji górniczej, często nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, aby móc odpowiednio bronić swoich praw. W takiej sytuacji zachęcamy do kontaktu z naszą firmą oraz pozostawienia całego procesu w naszych rękach. Wówczas składamy wniosek do odpowiednich organów, a także:

  • przeprowadzamy analizę szkód,
  • udowadniamy związek pomiędzy działalnością kopalni a powstałymi uszkodzeniami,
  • ubiegamy się o satysfakcjonujące odszkodowanie na drodze sądowej.

Podkreślamy jednocześnie, że nie pobieramy od naszych Klientów żadnych opłat wstępnych ani w trakcie przebiegu postępowania. Honorarium jest nam wypłacane dopiero po zakończonej sprawie i to wyłącznie w przypadku zakończenia jej sukcesem. Wynagrodzenie jest wówczas prowizją o ustalonej wcześniej wysokości wyliczaną od kwoty uzyskanego odszkodowania. Jeśli chciałbyś otrzymać więcej szczegółów dot. współpracy z nami, zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu