Szkody górnicze Mikołów

Na Śląsku znajduje się najwięcej kopalni w całej Polsce, w związku z czym jest to region najbardziej narażony na szkody górnicze. W Mikołowie również wiele osób musi się z nimi mierzyć, a walka z zakładami górniczymi na własną rękę często okazuje się nieskuteczna lub zaproponowane kompensaty nie pokrywają poniesionych strat. Jeśli chcesz zadbać o to, by w pełni zlikwidować szkody górnicze w Mikołowie, najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z doświadczoną kancelarią. W naszej firmie pracują radcy prawni, kosztorysanci, geolodzy i rzeczoznawcy, dzięki czemu zapewniamy Klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania.

Co istotne, naszym działaniem obejmujemy wszystkie śląskie miejscowości, nie tylko Mikołów. Oferujemy pomoc przy likwidacji szkód górniczych w Mysłowicach, Brzeszczach, Rybniku, Bieruniu, Jastrzębiu-Zdroju i wielu innych. Zapewniamy dojazd do każdego Klienta, a także indywidualne podejście. Każda sprawa dotycząca eksploatacji górniczej jest bowiem inna i wymaga dokładnej analizy powstałych szkód.

 

Odszkodowanie za szkody górnicze w Mikołowie

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze w Mikołowie może mieć wiele podstaw. Pustki poeksploatacyjne sprawiają, że ziemia może się stopniowo osuwać, powodując znaczne zmiany na jej powierzchni oraz utratę stabilności. Dużym zagrożeniem są też różnego rodzaju wstrząsy i tąpnięcia. Ponoszone przez mieszkańców straty mogą więc dotyczyć:

  • istniejących już budynków,
  • konieczności zabezpieczania budowanych domów,
  • plonów i terenów leśnych,
  • gruntów.

Ostatni z wymienionych dotyczy rozmaitych deformacji gruntu, takich jak tworzenie się zapadlisk, niecek, szczelin czy wypiętrzeń. Wszystko to wpływa także na infrastrukturę w miastach, a więc np. stan dróg. Uszkodzone ulice stanowią duże zagrożenie – mogą powodować wypadki, utrudniają jazdę, a także przyczyniają się do powstawania usterek w pojazdach. Nawierzchnia przez eksploatację podziemnych złóż traci swoje właściwe parametry, a także niezbędną wytrzymałość i przyczepność. W konsekwencji drogi są popękane, pełne dziur i progów, a także zmuszają kierowców do jeżdżenia po nich ze znacznie mniejszą niż dopuszczalna prędkością.

 

Kategorie szkód górniczych

Wydobycie węgla może wykazywać różną skalę wpływu na okoliczne budynki oraz grunty. W związku z tym tereny, na których możliwe jest wystąpienie szkód górniczych, zostały sklasyfikowane w pięciostopniowej skali. Kategorie wskazują, które miejsca są bardziej podatne na negatywny wpływ działania kopalni. Wyróżniamy tereny:

  • I i II kategorii – miejsca, w których działanie zakładów górniczych ma jedynie niewielki wpływ i mogą tam występować łagodne szkody,
  • III kategorii – obszary o umiarkowanym występowaniu szkód górniczych,
  • IV i V kategorii – tereny najbardziej narażone na pojawienie się szkód górniczych, a także duże straty z nimi związane.

Jeśli szukasz odpowiedniego miejsca na budowę domu, z pewnością unikaj terenów oznaczonych kategorią IV i V. Niezależnie jednak od nasilenia wpływu kopalni powinieneś odpowiednio zabezpieczyć swój budynek, by nie dopuścić do powstania w nim uszkodzeń. Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze może pomóc Ci w pokryciu kosztów przeznaczonych na wszelkie niezbędne zabezpieczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu