Szkody górnicze Suszec

Choć działająca kiedyś na terenie Suszca kopalnia węgla kamiennego „Krupiński” została zamknięta kilka lat temu, mieszkańcy tego miasta wciąż odczuwają skutki jej działalności. Szkody górnicze spowodowane eksploatacją zakładów górniczych mogą dawać się we znaki nawet wiele lat po zakończeniu ich funkcjonowania. Pustki poeksploatacyjne powstałe w tej kopalni są niezwykle rozległe. Wydrążone w „Krupińskim” tunele wykraczają poza granice samego Suszca aż do okolicznych miejscowości. W związku z tym zapewniamy dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze w Żorach, które leżą tuż obok, Orzeszu, Rudziczce, Pawłowicach oraz wielu innych!

Uzyskanie kompensaty za szkody górnicze może bazować na wielu czynnikach, takich jak:

  • uszkodzenia budowlane,
  • straty deweloperskie,
  • deformacje gruntu,
  • pogorszenie jakości plonów.

Osuwająca się ziemia i inne deformacje gruntu mogą osłabiać konstrukcje domów, a także sprawiać, że ściany są krzywe lub popękane. Ponadto nierówna, zbyt podmokła lub wysuszona ziemia może znacznie utrudnić dotychczasową uprawę roślin, przez co plony stają się słabsze lub całkiem nieużyteczne.

 

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze – postępowanie polubowne

Pierwszym krokiem podczas dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze jest złożenie wniosku o wypłatę kompensaty. Choć nie zawsze da się szybko zauważyć powstałe uszkodzenia, warto zwracać na nie uwagę, ponieważ po pięciu latach (od chwili ich zauważenia) ulegają one przedawnieniu. Przed rozpoczęciem całego procesu osoba poszkodowana powinna się również zdecydować, w jakiej formie chciałaby otrzymać kompensatę. Do wyboru są dwie możliwości:

  • wypłata odszkodowania w formie finansowej,
  • przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego.

Niezależnie od wyboru warto dokładnie przeanalizować wartość szkód, a także zakres koniecznych do wykonania napraw, aby otrzymane odszkodowanie za szkody górnicze pokryło wszelkie straty. Postępowanie polubowne rozpoczyna się złożeniem wniosku o odszkodowanie wraz z dokładnym opisem całej zaistniałej sytuacji oraz swoich oczekiwań. Właściciel zakładu ma 30 dni na rozpatrzenie dokumentu, a także określenie swojego stanowiska. Może zgodzić się na zaproponowaną ugodę lub ją odrzucić. W drugim przypadku sprawa zostaje skierowana na drogę sądową.

 

Odszkodowanie za szkody górnicze w Suszcu – postępowanie sądowe

Drugim sposobem walki o należne odszkodowanie jest postępowanie sądowe. Osoba poszkodowana może złożyć pozew sądowy w sytuacji, gdy kopalnia:

  • odrzuci wniosek ugodowy,
  • nie udzieli żadnej odpowiedzi w ciągu 30 dni,
  • zaproponuje ugodę na warunkach, które są niesatysfakcjonujące dla poszkodowanego.

Sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze w Suszcu bazują na kodeksie cywilnym i są rozpatrywane przez Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy. Współpraca z przedstawicielem prawnym jest wówczas dużym atutem, ponieważ odpowiednie przygotowanie się do rozpraw może wymagać specjalistycznej wiedzy (np. z dziedziny inżynierii budowlanej czy geologii) oraz doświadczenia.

Bardzo istotne jest też wcześniejsze ustalenie dostatecznej kwoty rekompensaty, która pozwoli na całkowitą likwidację szkód. Zgłaszając się po pomoc do naszej firmy, zapewniamy odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz wsparcie na każdym etapie postępowania. Zapraszamy do kontaktu.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu