Szkody górnicze Rudziczka

Szkody górnicze w Rudziczce spowodowane są funkcjonowaniem kopalni w jej bezpośredniej okolicy. Wydobywanie złóż węgla pozostawia tzw. pustki poeksploatacyjne. Są to dziury wydrążone głęboko pod ziemią, które mogą być powoli zasypywane przez osuwające się warstwy skalne znajdujące się nad nimi. Skutkiem takiego działania może być deformacja gruntu, która ma negatywny wpływ na znajdujące się na nim budynki, pola uprawne, drogi czy tereny leśne. Efekty funkcjonowania zakładów górniczych mogą być odczuwane nawet wiele lat po zakończeniu ich działalności, a na straty narażeni są wszyscy mieszkańcy ich okolic.

W związku z powyższym w sytuacji wystąpienia lub zagrożenia jakimikolwiek szkodami górniczymi warto zwrócić się o pomoc do firmy takiej jak nasza. Dzięki temu otrzymasz wsparcie prawne podczas całego procesu postępowania odszkodowawczego. W naszym zespole pracują nie tylko radcy prawni, ale też inni specjaliści, tacy jak:

  • rzeczoznawcy,
  • geodeci,
  • geolodzy,
  • kosztorysanci.

Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić rzetelne dochodzenie, a także analizę powstałych szkód, dokładnie oszacowując ich wartość i łącząc ich pojawienie się z działalnością kopalni.

 

Kto może dochodzić odszkodowania za szkody górnicze?

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze w Rudziczce może wszcząć każda osoba, która jest poszkodowana w wyniku przemieszczeń górotworu i zmian powstających na powierzchni ziemi. Pierwszym krokiem na tej długiej drodze jest złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku do zakładu górniczego odpowiedzialnego za spowodowanie szkód. Właściciel kopalni ma wówczas 30 dni na zaakceptowanie ugody. Jeśli w tym czasie odmówi ugodowego rozwiązania tej kwestii lub nie ustosunkuje się do niej w ogóle, sprawa zostaje przekazana na drogę sądową.

Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy zakład, który kiedyś prowadził eksploatację, już nie istnieje, odpowiedzialność za wypłatę należnego odszkodowania za szkody górnicze spada na Skarb Państwa. Reprezentowany jest on przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. Co istotne, strona poszkodowana może zdecydować, czy chce otrzymać środki finansowe pokrywające straty, czy naprawę szkód.

 

Co robić, gdy kopalnia nie chce wypłacić odszkodowania za szkody górnicze w Rudziczce?

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której kopalnia odpowiedzialna za Twoje straty nie chce wypłacić Ci należnego odszkodowania za szkody górnicze w Rudziczce, powinieneś zgłosić się po profesjonalną pomoc prawną. Nawiązanie współpracy z doświadczoną w tym zakresie kancelarią jest także dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy otrzymane odszkodowanie nie jest w stanie zlikwidować szkód lub naprawy zostały wykonane w sposób niedbały i niewystarczający.

Choć siedziba naszej firmy znajduje się w Rudzie Śląskiej, do współpracy zachęcamy wszystkich mieszkańców Śląska. Naszą pomoc oferujemy bowiem nie tylko w Rudziczce. Zapewniamy wsparcie podczas dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze w Rydułtowach, Suszcu, Katowicach, Ornontowicach, Łaziskach Górnych, Żorach i wszystkich innych miejscowościach na Śląsku. Gwarantujemy dojazd do każdego Klienta, dzięki czemu przebieg współpracy jest jeszcze płynniejszy. Dodatkowo jesteśmy wówczas w stanie dokonać dokładnych oględzin powstałych szkód. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, abyśmy mogli udzielić Ci szczegółowych informacji.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu