Szkody górnicze Pniówek

Na terenie Pniówka działa Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”, która należy do większej spółki trudniącej się wydobyciem węgla. Zakład ten zajmuje bardzo dużą część powierzchni wsi, w związku z czym wielu jej mieszkańców narażonych jest na występowanie szkód górniczych. Choć obszerna działalność kopalniana może być istotna dla gospodarki śląskich miejscowości, przyczynia się także do powstawania wielu zniszczeń. Co istotne, straty mogą dotyczyć zarówno budynków, jak i gruntów, a co za tym idzie – również plonów.

Teren nad wydrążonymi tunelami może bowiem ulegać rozmaitym deformacjom oraz powodować wstrząsy przez osuwające się nagle warstwy skalne. W konsekwencji na powierzchni mogą tworzyć się zapadliska, dziury i uskoki niszczące zarówno znajdujące się na nich budynki, jak i tereny uprawne. Eksploatacyjna działalność kopalni może też prowadzić do zalania terenów (pól oraz piwnic) lub nadmiernego ich wysuszenia, co może mieć negatywny wpływ na jakość i ilość plonów. Jest to zatem niezwykle szkodliwe działanie zagrażające normalnemu życiu mieszkańców Pniówka.

 

Koszty odszkodowania za szkody górnicze

Choć strona poszkodowana zwolniona jest z obowiązku uiszczania kosztów sądowych podczas dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze, cały proces może od niej wymagać niemałych nakładów finansowych. Postępowanie wymusza przeprowadzenie dokładnej analizy powstałych szkód, a także znalezienie związku pomiędzy nimi a funkcjonowaniem kopalni. W związku z tym warto nawiązać współpracę z taką firmą, jak nasza, która zapewnia wsparcie na każdym etapie dochodzenia roszczeń.

Oferujemy wsparcie nie tylko w Pniówku, zapewniamy również pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze w Radlinie, Katowicach, Rudziczce, Brzeszczach, Żorach i wielu innych miejscach. Zawsze jednak zapewniamy dojazd do naszych Klientów, a także nie pobieramy żadnych opłat aż do momentu wygrania sprawy. Honorarium jest nam wypłacane wyłącznie w sytuacji, gdy sprawa zakończy się sukcesem i stanowi ono prowizję od uzyskanego odszkodowania.

 

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze w Pniówku – postępowanie sądowe czy ugodowe?

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze w Pniówku składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania należnej kompensaty jest złożenie wniosku oskarżającego dany zakład górniczy, który jest odpowiedzialny za poniesione straty. Właściciel kopalni ma wówczas 30 dni na wszczęcie postępowania ugodowego. W odpowiedzi na wniosek może on przedstawić swoją propozycję odszkodowania, które pokryje koszty napraw oraz koniecznego zabezpieczenia budynku lub gruntów.

Jeśli przedsiębiorca górniczy odmówi zawarcia ugody lub minie ustawowy termin, sprawa kierowana jest na drogę sądową. Organem, który jest odpowiedzialny za postępowanie prawne, jest Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy, jeśli wartość sporu przekracza 75 000 zł. W naszej firmie zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze, reprezentację Klientów przed sądem, a także wsparcie specjalistów z zakresu rzeczoznawstwa, miernictwa i kosztorysowania. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wówczas odpowiedzi na każde pytanie oraz przedstawimy warunki współpracy.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu