Szkody górnicze Ornontowice

Ornontowice to niewielka wieś położona w województwie śląskim, w której działa Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk. Śląsk to jedyny region Polski z tak dużą ilością zakładów wydobywających węgiel – zarówno wciąż funkcjonujących, jak i już nieczynnych. Ich działalność wiąże się jednak z niebezpieczeństwem dla okolicznych mieszkańców w postaci różnorodnych szkód górniczych. Poeksploatacyjne, niezabezpieczone puste przestrzenie pod ziemią mogą powodować ruchy warstw skalnych znajdujących się ponad nimi. W związku z tym może dochodzić m.in. do:

  • deformacji gruntu znajdującego się nad nimi,
  • powstawania osuwisk, dziur, zapadlisk i szczelin,
  • osiadania budynków,
  • uszkodzeń budynków (pękające i krzywe ściany, deformacja stolarki drzwiowej i okiennej, zniszczenia instalacji hydraulicznych, osłabienie konstrukcji),
  • zalewania piwnic.

 

Analiza i dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze

Nie wszystkie uszkodzenia na terenie nieruchomości czy gruntów muszą być związane z działalnością okolicznych kopalni. W związku z tym dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze rozpoczyna się wnikliwą analizą poniesionych strat. Zapewniamy pomoc prawną i reprezentację w zakresie szkód górniczych w Pawłowicach, Radlinie, Rudziczce, Rydułtowach oraz wielu innych śląskich miejscowościach. W naszej firmie współpracują ze sobą nie tylko radcy prawni, ale również:

  • geolodzy i geodeci,
  • rzeczoznawcy majątkowi,
  • kosztorysanci.

Wszystkie osoby pracujące w naszej kancelarii zapewniają kompleksowe wsparcie Klientom w trakcie całego trwania postępowania. Są oni w stanie określić wartość i zakres szkód, a także udowodnić związek przyczynowo-skutkowy ich powstania z działalnością kopalni. W przeciwnym razie właściciele zakładów górniczych mogliby łatwo uniknąć odpowiedzialności i nie wypłacić należnego odszkodowania. Jesteśmy w stanie rzetelnie określić, jaka wysokość kompensaty będzie adekwatna do poniesionych strat. Otrzymane środki finansowe lub inny sposób likwidacji szkód powinny bowiem w pełni naprawiać szkody.

 

Kto może wystąpić o odszkodowanie za szkody górnicze w Ornontowicach?

O odszkodowanie za szkody górnicze w Ornontowicach może wystąpić wyłącznie osoba, która była właścicielem gruntu lub budynku w chwili, w której wystąpiła dana szkoda. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy nabywana nieruchomość okaże się uszkodzona poprzez funkcjonującą w okolicy kopalnię. Nowy właściciel nie ma wówczas prawa do ubiegania się o odszkodowanie. Może jednak wystąpić z roszczeniem dotyczącym nowych zniszczeń, które wystąpiły po nabyciu przez niego nieruchomości.

Co więcej, może on też zawrzeć warunkową umowę (koniecznie w formie aktu notarialnego) z poprzednim właścicielem, dzięki której nabywa prawa do dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze, które powstały przed datą kupienia budynku. Jak widzisz, kwestie formalne dotyczące tego procesu są bardzo skomplikowane, a także wymagają od osoby poszkodowanej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

W związku z tym warto nawiązać współpracę z firmą, która posiada niezbędne kompetencje w tym zakresie. Wówczas zyskasz pewność, że zostaną zachowane wszelkie procedury i terminy, dzięki czemu znacznie zwiększysz swoją szansę na otrzymanie należnego odszkodowania finansowego lub naprawę powstałych szkód. Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu