Szkody górnicze Imielin

Szkody górnicze w Imielinie są skutkiem eksploatacji złoży węgla. Zmiany rzeźby terenu znajdującego się w pobliżu wciąż działających lub funkcjonujących w przeszłości kopalni mogą mieć negatywny wpływ zarówno na okoliczne budynki, jak i grunty. Wybierając węgiel oraz drążąc kolejne tunele, powstaje pusta przestrzeń, która z czasem może zostać zasypana przez osłabiające się warstwy skalne znajdujące się nad nią.

W konsekwencji ziemia może się osuwać i tworzyć zapadliska, które stanowią niebezpieczeństwo dla mieszkańców takich terenów. Szkody górnicze można zauważyć przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, których ściany zaczynają być wyraźnie krzywe lub popękane, nie działają dobrze instalacje hydrauliczne, a okna i drzwi stają się coraz trudniejsze w obsłudze. Co więcej, brak możliwości szczelnego zamknięcia okien powoduje znaczne uciekanie ciepła, co stanowi problem szczególnie podczas zimniejszych miesięcy.

Wszystkie powyższe czynniki mogą oznaczać, że cały dom nie stoi prosto oraz powodować znaczne osłabienie fundamentów, ścian nośnych oraz konstrukcji dachowych. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ w przypadku braku koniecznych napraw dom może ulec całkowitemu zawaleniu. W związku z tym należy jak najszybciej powziąć środki zabezpieczające i naprawcze, by nie doszło do poważniejszych uszkodzeń.

 

Odszkodowania za szkody górnicze dotyczące gruntów

Warto przy tym pamiętać, że powyżej wymienione to nie jedyne uszkodzenia, które mogą być spowodowane eksploatacją górniczą. O odszkodowanie za szkody górnicze w Imielinie warto się ubiegać również w sytuacji, gdy dotyczą one gruntów oraz uniemożliwiają normalną uprawę roślin. Do takiej sytuacji może dojść, gdy:

  • w ziemi powstają zapadliska, dziury, uskoki lub inne deformacje terenu,
  • na skutek eksploatacji zostają uszkodzone nasadzenia (drzewa i krzewy),
  • obniża się poziom wód gruntowych, co prowadzi do przesuszenia terenu,
  • pola stają się nadmiernie podmokłe, przez co plony topią się i niszczeją.

Wszystko to może prowadzić do częściowego uszkodzenia plonów lub całkowitego ich zniszczenia oraz zrujnowania terenów do tego przeznaczonych. W konsekwencji osoby utrzymujące się z uprawy roślin tracą środki niezbędne do utrzymania dotychczasowego poziomu życia. Kopalnie bardzo często nie uznają tego typu uszkodzeń za ich odpowiedzialność ani nie wypłacają odszkodowań za szkody górnicze. Działając na własną rękę, bardzo ciężko jest znaleźć odpowiednie sposoby na udowodnienie swojej racji.

 

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze

Jeśli chcesz uzyskać należne Ci środki finansowe, ponieważ poniosłeś duże straty gruntowe lub budowlane z powodu eksploatacji węgla w Imielinie, koniecznie skontaktuj się z naszą firmą. Prowadzimy dochodzenie odszkodowań za szkody górnicze w Jankowicach, Imielinie, Katowicach, Jaworznie oraz innych śląskich miejscowościach.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie oraz dokładnie analizujemy każdy jej aspekt. Warto jednocześnie wiedzieć, że nie pobieramy żadnych opłat od naszych Klientów w trakcie trwania postępowania. Nasze wynagrodzenie to prowizja od kwoty otrzymanego odszkodowania naliczana wyłącznie w przypadku sprawy zakończonej sukcesem. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu!

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu