Szkody górnicze Chudów

Wszyscy mieszkańcy Chudowa narażeni są na różnego rodzaju szkody górnicze. Powstawanie dużej ilości kopalni, których na Śląsku nie brakuje, skutkuje ogromnym zagrożeniem dla osób mieszkających w ich okolicy. Niebezpieczeństwo związane jest z zarówno funkcjonującymi obecnie zakładami, jak i takimi, które swoją działalność zakończyły wiele lat temu. Zapadnięcia czy wypiętrzenia, wstrząsy lub ruchy górotworu mogą pojawiać się długo po tym, jak dana kopalnia została zamknięta. Dlatego, jeśli Twój budynek lub grunt uległy jakimkolwiek uszkodzeniom i masz podejrzenia, że mogą być one związane ze szkodami górniczymi, czym prędzej skontaktuj się z naszą firmą.

Od wielu lat zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody górnicze w Chudowie. Nasi Klienci dzięki wywalczonym środkom są w stanie naprawić powstałe usterki lub odpowiednio zabezpieczyć budynek przed kolejnymi szkodami, a jednocześnie powrócić do normalnego poziomu życia pomimo napotkanych przeszkód. W naszym zespole współpracują ze sobą nie tylko radcy prawni, ale też m.in. geolodzy, kosztorysanci i rzeczoznawcy, którzy pomogą Ci w dochodzeniu swoich praw.

 

Czy można łatwo otrzymać odszkodowanie za szkody górnicze w Chudowie?

Walka o odszkodowanie za szkody górnicze w Chudowie nie jest wcale prostą sprawą, szczególnie jeśli próbujesz zająć się tym na własną rękę. Powstałe uszkodzenia wymagają bowiem szczegółowej analizy, a także wskazania związku pomiędzy ich zaistnieniem a funkcjonowaniem okolicznej kopalni. Zakłady górnicze często nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za powstałe szkody, a udowodnienie im winy bez pomocy profesjonalnego zespołu nie jest łatwe.

Co więcej, w sytuacji powstania porozumienia, proponowane przez właścicieli kopalni rozwiązania zazwyczaj nie są satysfakcjonujące dla osób poszkodowanych. Odszkodowanie wówczas nie pokrywa w całości poniesionych strat lub nie jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć uszkodzonego budynku. Nasza firma współpracuje z Klientami z całego regionu Śląska, nie tylko z Chudowa. Oferujemy likwidację szkód górniczych w Katowicach, Krzyżowicach, Ornontowicach, Pawłowicach oraz wielu innych miejscowościach. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i dokładnie badamy wszystkie jej aspekty.

 

Jakie są najczęstsze skutki eksploatacji górniczej?

Do najczęstszych skutków eksploatacji górniczej zaliczamy przede wszystkim uszkodzenia budynków oraz posiadanych gruntów. Choć dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze w Chudowie musi zostać poparte odpowiednimi dowodami, spośród przesłanek uprawniających do rozpoczęcia działań wyróżniamy:

  • popękane lub krzywe ściany i stropy,
  • uszkodzoną stolarkę okienną i drzwiową,
  • osłabienie fundamentów,
  • uszkodzenie ogrodzenia, garażu, stodoły lub innego budynku gospodarczego,
  • wytworzenie się zapadlisk w ziemi,
  • zalania lub przesuszenia gruntu.

Budynki, które uległy powyższym lub innym uszkodzeniom, mogą być niebezpieczne dla osób zamieszkujących je. Pogłębiające się uszkodzenia ścian nośnych, fundamentów czy konstrukcji dachowej w skrajnej sytuacji mogą przyczynić się nawet do zawalenia całego budynku. Osoby znajdujące się w nim mogą nie tylko doznać dużych obrażeń, ale też zostają pozbawione całego swojego dobytku. W związku z tym warto rozpocząć dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze już przy pierwszych ich oznakach.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu