Szkody górnicze Bytom

Bytom w historii pełnił funkcję ośrodka administracyjnego i przemysłowego. Podobnie jak reszta Górnego Śląska, mieszkańcy tego miasta często skarżą się na funkcjonowanie kopalni i cierpią z powodu różnego rodzaju szkód górniczych. Walka o odszkodowanie na własną rękę zazwyczaj nie jest skuteczna, a co więcej, wiąże się z dużymi dodatkowymi kosztami, które nie zawsze dają odpowiednie efekty. W związku z tym warto skorzystać z oferty kancelarii, które specjalizują się w tym zakresie.

Chcąc pomóc osobom poszkodowanym na skutek szkód górniczych, oferujemy wsparcie radcy prawnego podczas całego procesu odszkodowawczego. Zapewniamy:

 • szczegółową analizę szkód (poznanie ich przyczyny, rodzaju oraz zakresu),
 • określenie satysfakcjonującego wymiaru i kwoty odszkodowania,
 • sprawdzenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wyrządzonymi szkodami a działalnością okolicznych kopalni,
 • reprezentację Klientów przed sądem podczas całego postępowania,
 • przygotowanie wszelkich niezbędnych pism, odwołań i innych dokumentów.

W sytuacji, gdy zakład górniczy, do którego kierowany jest wniosek o likwidację szkód, nie zaproponuje ugody w ciągu 30 dni, sprawa trafia do sądu. Jej postępowanie podlega kodeksowi cywilnemu i składa z kilku etapów.

 

Z jakiego powodu można rozpocząć dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze?

Nasza oferta dotyczy nie tylko mieszkańców Bytomia. Dotychczas zgłaszały się do nas różne osoby w celu rozpoczęcia dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze z Jaworzna, Mysłowic, Katowic, Rudziczki oraz wielu innych śląskich miast. Powodów do rozpoczęcia postępowania odszkodowawczego jest wiele i mogą one dotyczyć zarówno stanu nieruchomości, jak i posiadanych gruntów.

 

Szkody w obiektach budowlanych

Odszkodowanie za szkody górnicze w Bytomiu przysługuje przede wszystkim w przypadku strat związanych z nieruchomościami. Usterki mogą się oczywiście wiązać nie tylko z obiektami już istniejącymi, ale też będącymi dopiero w budowie. Inwestor, który zauważy popękane ściany czy zdeformowane konstrukcje będące efektem działalności kopalni, może dochodzić rekompensaty na drodze prawnej. Do szkód tego typu zaliczamy:

 • popękane, krzywe ściany,
 • deformację stolarki okiennej i drzwiowej, problemy z jej użytkowaniem,
 • uszkodzenia stropów i konstrukcji więźby dachowej,
 • obsuwanie się podłóg i zniszczenie posadzek,
 • pęknięcia fundamentów.

Wszystkie powyższe szkody są bardzo niebezpieczne – wiele z nich bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu osób przebywających w tak uszkodzonych budynkach.

 

Szkody dotyczące gruntów i plonów

Drugą główną grupą szkód górniczych są straty dotyczące gruntów, a co za tym idzie – również plonów. Spośród nich należy wymienić:

 • wstrząsy i deformacje gruntu,
 • tworzenie się uskoków liniowych, zapadlisk, szczelin czy niecek,
 • występowanie nienaturalnych wypiętrzeń,
 • zalania terenu,
 • przesuszenia ziemi.

Czynniki te mogą negatywnie wpływać na uprawę wielu roślin, a otrzymane plony mogą być niewystarczające w celu zapewnienia przychodów na dotychczasowym poziomie. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek szkody, która może być związana z zakładem górniczym, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania oraz przywrócenia swojego życia do normy.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu