SZKODY GÓRNICZE – NAJCZĘSTSZE PYTANIA


szkody górnicze najczęstsze pytania

 

 

Zauważyłeś na swojej nieruchomości szkody górnicze? Zapewne masz wiele pytań z tym związanych. Co robić? Gdzie szukać pomocy? Na jakie odszkodowanie można liczyć? Jak wygląda procedura dochodzenia odszkodowania? Pokrótce przybliżamy odpowiedzi na te pytania.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?

Podstawą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód wyrządzonych przez ruch zakładu górniczego jest wniosek o naprawę tych szkód skierowany do odpowiedzialnego przedsiębiorcy górniczego. 

Zobacz więcejWNIOSEK O NAPRAWĘ SZKÓD GÓRNICZYCH,

Sposób naprawienia szkody zależy od wyboru poszkodowanego i może przybrać postać przywrócenia stanu poprzedniego (restytucja naturalna) lub zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej. Jeżeli jednak przywrócenie stanu poprzedniego będzie niewykonalne lub będzie się wiązać ze zbyt dużymi trudnościami, bądź kosztami, nasze roszczenie zaspokojone będzie poprzez świadczenie w pieniądzu (wypłata odszkodowania).

Postępowanie odszkodowawcze składa się zasadniczo z trzech możliwych etapów: postępowanie ugodowe (obowiązkowe), postępowanie sądowe I instancji (opcjonalne), postępowanie odwoławcze (sądowe II instancji, opcjonalne).

Zobacz więcejSPOSÓB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA USZKODZENIE BUDYNKU W WYNIKU SZKÓD GÓRNICZYCHSZKODY GÓRNICZE WYRZĄDZONE NA GRUNTACH ROLNYCH LUB LEŚNYCH I SPOSÓB ICH NAPRAWY

Prowadzenie sprawy odszkodowawczej na własna rękę ma sens jedynie w sytuacji, gdy posiadamy wysokie kwalifikacje zawodowe z pokrewnej z tą problematyką dziedziny (np. budowlanej lub prawnej). Trzeba mieć na uwadze, iż druga strona sporu – przedsiębiorca górniczy – będzie reprezentowana przez profesjonalnych pełnomocników. Dlatego też prowadzenie swojej sprawy najlepiej powierzyć specjalistom.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami.
 
Sprawdź dlaczego warto i umów się na darmowe oraz niezobowiązujące spotkanie!

JAK UZYSKAĆ ZWROT NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKU PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI?

Informacji o rodzaju wpływów eksploatacji górniczej na indywidualną inwestycję udziela zakład górniczy, który powinien wskazać inwestorowi przed czym musi zabezpieczyć swój budynek. Zakłady górnicze proponują również zwrot kosztów za wykonanie takich zabezpieczeń, jednak zwroty te najczęściej nie równoważą faktycznych nakładów. W takim przypadku kierujemy pisemny wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku do odpowiedzialnego przedsiębiorcy górniczego.

Zobacz więcejJAK OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKU PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI?

JAK WYSOKIE ODSZKODOWANIE MOGĘ UZYSKAĆ?

Każda sprawa cechuje się szczególnym stanem faktycznym i okolicznościami, które to determinują wysokość odszkodowania. Z tego powodu każda wymaga indywidualnego podejścia. Zależnie od powyższego, odszkodowanie może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych, bądź też kilkaset tysięcy. Nierzadko odszkodowania uzyskane przez specjalistów spółki „Kompensata” są nawet kilkukrotnie wyższe od tych początkowo proponowanych poszkodowanym przez kopalnię. Nasza firma reprezentuje nie tylko osoby prywatne, ale także przedsiębiorców (np. zakłady produkcyjne, deweloperów, zarządców nieruchomości), jednostki kościelne, gospodarstwa rolne, itp.

Zobacz takżeJAK WYCENIĆ SZKODY GÓRNICZE?

ILE TRWA POSTĘPOWANIE ODSZKODOWAWCZE?

Na etapie przedsądowym (ugodowym) przedsiębiorca górniczy ma 30 dni od momentu złożenia wniosku o naprawę szkód na zajęcie jakiegokolwiek stanowiska w sprawie. Niemniej, zależnie od rozwoju sytuacji etap ugodowy może trwać 6-9 miesięcy.

Po wniesieniu sprawy do sądu jej zakończenia można się spodziewać nie wcześniej niż po roku. Niestety nierzadko zdarza się, iż sprawy trwają ok. 3-4 lat. Istnieją również sprawy, których rozstrzygnięcie trwa nawet do 5 lat.

Zobacz więcejILE TRWA SPRAWA O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE?

ILE KOSZTUJE PROWADZENIE SPRAWY ODSZKODOWAWCZEJ?

Poszkodowany jest zwolniony z opłaty sądowej związanej ze złożeniem pozwu. Jeśli zdecydowaliśmy się na powierzenie sprawy specjalistom z firmy „Kompensata”, do chwili uzyskania korzystnego dla nas rozstrzygnięcia nie poniesiemy żadnych kosztów (żadnych opłat zaliczkowych ani żadnych innych opłat w trakcie postępowania). Wynagrodzenie Spółki ma charakter prowizyjny i pobierane jest jako procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania.

Innymi słowy nie musisz angażować własnych środków w trakcie postepowania, a płacisz dopiero w chwili, gdy na Twój rachunek bankowy wpłynie odszkodowanie od kopalni.

Zobacz więcejKOSZT DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA SZKODY GÓRNICZE

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu