ZGŁOSZENIE SZKODY GÓRNICZEJ – JAK I GDZIE?


zgłoszenie szkody

 

 

Wieloletnia eksploatacja górnicza pod powierzchnią śląskich gmin i miast, takich jak Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Mikołów, Gliwice, czy Bytom doprowadziła do powstania wielu szkód górniczych na tych terenach. Obecnie kopalnie otwierają także nowe ściany, których eksploatacja prowadzi do wstrząsów odczuwalnych przez mieszkańców chociażby Gierałtowic, czy Bujakowa. Jak i gdzie zgłosić szkody górnicze dostrzeżone przez nas na nieruchomości (budynku lub gruncie) ?
W trybie awaryjnym, gdy szkody wystąpią lub zostaną zauważone bezpośrednio po wystąpieniu wstrząsu pochodzenia górniczego zgłoszenia można dokonać telefonicznie do odpowiedzialnego zakładu górniczego. Tryb awaryjny dotyczy wyłącznie sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osób na nieruchomości lub doszło do powstania szkody o znacznych rozmiarach, gdy istnieje podejrzenie, iż zagrożenie powstało wskutek ruchu zakładu górniczego i konieczne jest natychmiastowe podjęcia działań w celu likwidacji lub minimalizacji jego skutków.

Co do zasady zgłoszenie szkody górniczej następuje poprzez złożenie lub przesłanie pisemnego wniosku o naprawę szkód górniczych do odpowiedniego zakładu górniczego, oddziału odpowiedzialnego przedsiębiorcy górniczego, takiego jak JSW S.A. (Jastrzębska Spółka Węglowa), PGG S.A. (Polska Grupa Górnicza) czy też SRK S.A. (Spółka Restrukturyzacji Kopalń). Wniosek taki może złożyć tylko właściciel nieruchomości, bądź osoba posiadająca inny tytuł prawny do nieruchomości dotkniętej szkodami lub osoba upoważniona (pełnomocnik).

Jeśli wniosek o naprawę szkód górniczych zostanie skierowany do niewłaściwego oddziału przedsiębiorcy górniczego (kopalni) oddział ten ma obowiązek natychmiast przesłać ten wniosek do właściwego oddziału oraz powiadomić o tym wnioskodawcę.

Jak zgłosić szkody górnicze w oddziale PGG S.A. (Polskiej Grupy Górniczej) ? Należy je zgłaszać bezpośrednio w kopalni wchodzącej w skład PGG: KWK ROW (Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), KWK RUDA (Bielszowice, Halemba, Pokój), KWK PIAST-ZIEMOWIT (Piast, Ziemowit), KWK Sośnica, KWK Bolesław Śmiały, KWK Wujek, KWK Murcki – Staszic, KWK Mysłowice - Wesoła.
Dane teleadresowe kopalni - https://www.pgg.pl/ w zakładce „Firma”.

Jak zgłosić szkody górnicze w oddziale JSW S.A. (Jastrzębskiej Spółki Węglowej) ? Zgłoszenie w kopali: KWK “Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, KWK “Bzie-Dębina”, KWK “Budryk”, KWK “Knurów-Szczygłowice”, KWK “Pniówek”.
Dane teleadresowe kopalni - https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/szkody-gornicze/dane-kontaktowe-w-sprawie-szkod-powodowanych-ruchem-zakladu-gorniczego/

Jak zgłosić szkody górnicze w oddziale SRK S.A. (Spółki Restrukturyzacji Kopalń) ? Zgłoszenie w kopalni: KWK „Makoszowy”, KWK „Brzeszcze Wschód”, KWK „Centrum”, KWK „Mysłowice”, KWK „Boże Dary”, KWK „Pokój I”, KWK „Wieczorek I” i „Wieczorek II”, KWK „Krupiński”, KWK „Śląsk”, KWK „Piekary I”, KWK „Rydułtowy I”, KWK „Mysłowice - Wesoła I”, KWK „Jas - Mos”.
Dane teleadresowe kopalni - https://srk.com.pl/kontakt/kopalnie-wegla-kamiennego

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu