Ustalanie związku przyczynowego między uszkodzeniem budynku a eksploatacją górniczą


zniszczony kask

 

 

Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej i jak pokazują ekspertyzy nasz kraj będzie uzależniony od tego surowca jeszcze do 2023 roku. Niestety, eksploatacja górnicza ma swoje ciemne strony. Do jej negatywnych skutków należą m.in. uszkodzenia budynków, w tym popękane ściany, przechylone konstrukcje, pęknięcia stropów, deformacje stolarki okiennej, deformacje stolarki drzwiowej, czy nawet zawalenie się budynków. Na szczęście istnieje możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Kluczem do sukcesu jest jednak udowodnienie, że zaistniałe uszkodzenia są wynikiem prac górniczych i ustalenie tzw. związku przyczynowo-skutkowego. W naszym artykule wyjaśniamy, o czym należy pamiętać, jeśli chcemy domagać się odszkodowania.

Szkody na budynkach - co warto wiedzieć?

Szkoda na budynkach może mieć wiele różnych przyczyn, takich jak czynniki zewnętrzne, w tym działanie sił natury lub działanie osób trzecich. Np. zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152) rolnikowi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. Szkoda może dotknąć jednak nie tylko rolników, ale każdego z nas. Jedną z jej przyczyn może być wspomniana już eksploatacja górnicza.

Na szczęście coraz więcej osób zwiększa swoją świadomość i wie, jakie prawa im przysługują. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawową formą zadośćuczynienia, na jaką możemy liczyć jest przywrócenie poprzedniego stanu budynku lub zapłata odpowiedniej kwoty pieniężnej (stanowiącej odszkodowanie za to, jaka szkoda powstała na skutek wydobycia węgla).

O czym pamiętać? Oto kilka ważnych punktów:

  • odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda, bądź inny podmiot prowadzący działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981),
  • jeżeli nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody ma prawo prowadzić w obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność regulowaną ustawą,
  • z kolei jeżeli nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, za szkodę odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego.

​Aby jednak nasz wniosek skierowany do sądu został uznany za zasadny, musimy poprzeć go dowodami i argumentami, które jednoznacznie wskazują, że szkoda wystąpiła w wyniku eksploatacji górniczej. Jak wspomnieliśmy na wstępie, niezbędne jest także ustalenie związku przyczynowego między szkodą występującą na budynku a działaniem kopalni. Jak można tego dokonać?

Uszkodzenie budynku a eksploatacja górnicza - ustalanie związku przyczynowego ​

Sąd rozpatrujący sprawy dotyczące szkód górniczych bierze pod uwagę prostą, ale niezwykle trafną i logiczną zależność. Można ją opisać następująco: jeśli dany budynek znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej i posiada uszkodzeniach, które są typowe dla właśnie tego typu szkód, to należy przyjąć, że to działalność kopalni jest przyczyną problemu. Dodatkowo jeśli nieruchomość została uszkodzona na skutek działania czynnika zewnętrznego, ale jedynym czynnikiem zewnętrznym, który mógł zaistnieć jest działalność kopalni, to należy przyjąć, że mamy do czynienia ze szkodą górniczą.

Oczywiście ustalenie weredyku jest sprawą o wiele bardziej skomplikowaną. W celu zdefiniowania wszystkich faktów i szczegółów sąd powołuje biegłych, którzy rozsądzają okoliczności wystąpienia szkody, biorąc pod uwagę działalność zakładu górniczego obecnego na wyznaczonym terytorium.

Pod uwagę brane jest:

  • występowanie i zasięg wpływów statycznych: deformacji ciągłych (osiadania terenu) i nieciągłych (uskoków),
  • siły wpływów dynamicznych (wstrząsów), a także fakt, czy mogły one doprowadzić do uszkodzenia konkretnego rodzaju obiektu.

Profesjonalna pomoc - nasza oferta

W przypadku szkód górniczych kluczem do sukcesu jest szczegółowa analiza sytuacji, przeprowadzana odrębnie dla każdego zdarzenia. Trzeba jednak przyznać, że batalia sądowa wymaga odpowiedniego przygotowania i może przytłaczać. Nic więc dziwnego, że wiele osób przekonało się o wartości profesjonalnej pomocy.

Jeśli mieszkasz na terenach objętych działalnością zakładów górniczych i odczuwasz negatywne skutki ich funkcjonowania, sprawdź naszą ofertę. Nasz zespół - składający się m.in. z radców prawnych, rzeczoznawców, budowlańców, kosztorysantów, mierników, czy geologów - jest w stanie podjąć zdecydowane kroki w celu uzyskania oczekiwanych rekompensat. Odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz się więcej.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu