​SZKODY GÓRNICZE - WNIOSKI


kask i kilofy 1

 

 

Działalność górnicza i wydobywcza często powoduje powstawanie różnych szkód. Są one niezamierzone i zazwyczaj są naturalną konsekwencją stosowanych w tym przemyśle metod. Może się zdarzyć, że budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania negatywnych wpływów górniczych zaczną pękać, ich konstrukcja zostanie naruszona albo zaczną się pochylać. Może dojść także do uszkodzeń gruntów rolniczych, terenów leśnych czy upraw. Kto może ubiegać się o odszkodowanie i jaki wnioski powinien składać?

RODZAJE WNIOSKÓW

O odszkodowanie mogą ubiegać się właściciele uszkodzonych w wyniku działalności zakładów górniczych budynków, gruntów rolnych oraz upraw. Aby móc ubiegać się o wypłatę takiego odszkodowania, trzeba najpierw złożyć stosowny wniosek. Do wyboru mamy wnioski: o odszkodowanie za szkody wyrządzonej na budynkach, odszkodowanie za szkody na gruntach i odszkodowanie za szkody na plonach. Wyróżnić można również wnioski o zwrot nakładów na zabezpieczenie budynków, zarówno na etapie ich wznoszenia, jak i już istniejących.

We wnioskach należy umieścić dokładne dane właściciela mienia lub jego zarządcy, użytkownika, dzierżawcy albo pełnomocnika. Poza tym wniosek powinien zawierać dane nieruchomości, gruntu lub plonu, którego szkoda dotyczy. Umieszcza się także datę, kiedy wnoszący o odszkodowanie dowiedział się, że szkoda powstała na skutek działalności zakładu górniczego oraz opisać jak najdokładniej na czym ona polega. W przypadku odszkodowania dotyczącego budynków należy opisać powstałe w nich szkody – mogą to być pękające sufity lub naruszone konstrukcje, w przypadku gruntów i upraw opisuje się rodzaj uszkodzonej uprawy oraz jej powierzchnię.

We wnioskach opisujemy też na czym chcielibyśmy, żeby polegała naprawa szkody górniczej.

JAKIE SĄ MOŻLIWE SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY?

Możemy ubiegać się o przywrócenie poprzedniego stanu albo wypłacenie określonej we wniosku sumy pieniędzy, która będzie ekwiwalentem kosztów pozwalających na przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed szkód.

 


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu