Szkody górnicze w świetle zrównoważonego rozwoju


zrównoważony rozwój

 

 

W dzisiejszych czasach implementacja założeń zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotna dla każdego rodzaju przemysłu – także dla przedsiębiorstw górniczych – ze względów nie tylko etycznych, a także ekonomicznych, np. wizerunkowych. Chociaż może się to wydawać nieoczywiste, te dwa zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym pochylimy się nad szkodami górniczymi w świetle zrównoważonego rozwoju.

Czym jest zrównoważony rozwój?

Ta fraza stała się w ciągu ostatnich kilku dekad wszechobecna. Co oznacza? Zrównoważony rozwój to doktryna ekonomii, która zakłada jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Zatem zrównoważony rozwój to jest taki rozwój, który pozwala obecnemu pokoleniu na zaspokojenie swoich potrzeb bez umniejszania szans na zaspokojenie potrzeb pokoleń przyszłych. Wynika on z założenia, że ze względu na wysoki poziom dobrobytu jedyne, czego potrzeba dla jego utrzymania, to odpowiednie gospodarowanie, zaś rozwój za wszelką cenę nie jest już konieczny. Dla zrównoważonego rozwoju istotne są świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz jakością życia. Innym ważnym dla tej idei postulatem jest sprawiedliwość społeczna. Słowem – koncepcje zrównoważonego rozwoju są próbą utrzymania balansu pomiędzy dbałością o dobro ludzi, środowiska i planety, a sukcesem ekonomicznym, innowacyjnością i postępem.

Jak się ma zrównoważony rozwój do szkód górniczych?

Chociaż ta zależność może nie być na pierwszy rzut oka oczywista, idea zrównoważonego rozwoju ma istotny wpływ na przemysł górniczy. Można spotkać się wręcz ze stwierdzeniem, że koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowi dla polskich przedsiębiorstw górniczych swego rodzaju wyzwanie. Na pewno nakłada na nie dodatkową odpowiedzialność – za skutki, jakie wywołuje ich działalność w obszarze społecznym i ekologicznym. Branża wydobywcza odznacza się negatywnym wpływem środowiskowym. Szczególnie narażone są lokalne ekosystemy. Przede wszystkim jednak szkody górnicze i zaburzenia w gospodarce wodnej skutkują trudnymi do usunięcia efektami. Przekształcenia terenu mają wpływ między innymi na jakość gleb, ale także na życie i zdrowie społeczności lokalnych. Wielu przedstawicieli tych ostatnich jest zatrudnionych przez te same przedsiębiorstwa. Praca w nich charakteryzuje się wyjątkowo wysoką wypadkowością. To wszystko powoduje, że w przypadku społeczności mocno związanych z przemysłem górniczym szczególnie utrudniona jest implementacja koncepcji zrównoważonego rozwoju.


Na koniec warto zaznaczyć, że nie tylko bezpośrednie szkody górnicze negatywnie oddziałują na mieszkańców tych terenów. W łagodzeniu ich skutków, szczególnie poprzez uzyskiwanie odszkodowań, pomaga nasz zespół – Kompensata sp. z o.o. Niemniej istotne są efekty w postaci degradacji środowiska oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu