Szkody górnicze a przywrócenie stanu poprzedniego. Co robić, jeśli nie jest to możliwe?


kawałek deski w piachu

 

 

Branża wydobywcza w niekorzystny sposób oddziałuje na otoczenie, doprowadzając m.in. do uszkodzeń budynków i działek budowlanych oraz utraty lub zmniejszenia plonów na gruntach uprawnych. To skutek działalności kopalni, którego nie sposób uniknąć, jednak nie oznacza to, że powinniśmy biernie przyglądać się niszczeniu naszej własności i nie reagować. Wyjaśniamy, co zrobić, jeżeli usunięcie szkody górniczej poprzez przywrócenie stanu poprzedniego nie jest możliwe.

Kiedy mamy do czynienia ze szkodą górniczą?

Szkody górnicze to ogólna nazwa dla szkód powstałych na skutek prowadzonych na danym terenie prac wydobywczych. Wpływają one w negatywny sposób m.in. na stabilność podłoża, sprzyjając powstawaniu przesunięć w górotworze oraz wstrząsów. Na skutek prowadzonej działalności wydobywczej oraz jej negatywnego wpływu na górotwór może dojść do m.in. mechanicznych uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarskich, pojawienia się zapadlisk na terenie nieruchomości, a także zmiany stosunków wodnych i ukształtowania terenu, które uniemożliwiają np. korzystanie z gruntów rolnych. Szkody górnicze powinny zostać naprawione poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłatę odszkodowania za szkodę górniczą.

Co można zrobić, gdy kopalnia nie chce lub nie może przywrócić stanu poprzedniego nieruchomości?

Dochodzenie swoich praw poprzez żądanie naprawienia szkód górniczych to jedna z możliwości, jakie mamy do dyspozycji. Nierzadko przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, co skutkuje m.in. koniecznością wyprowadzenia się z budynku, którego konstrukcja nadmiernie ucierpiała na skutek prowadzonych prac wydobywczych lub zaprzestania uprawy gruntów rolnych. Co wówczas możemy zrobić? Gdy brak jest możliwości naprawienia szkody górniczej poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub jest to rozwiązanie nieopłacalne i jedynie chwilowe, to najlepszym rozwiązaniem jest ubieganie się o odszkodowanie w postępowaniu polubownym z kopalnią lub na drodze sądowej.
Oferujemy kompleksowe wsparcie osobom poszkodowanym na skutek działalności kopalni, dbając o Państwa interesy na całym etapie prowadzonego postępowania. Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze, a także szkody innego rodzaju, służąc radą, doświadczeniem oraz biorąc na swoje barki wszystkie niezbędne formalności.

 


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu