Przedawnienie szkody górniczej - bardzo częsta linia obrony kopalni


młotek na podstawce

 

 

Prawo geologiczne i górnicze zakłada możliwość występowania z roszczeniami odszkodowawczymi za straty spowodowane szkodami górniczymi. W razie, gdy dojdzie do zniszczenia gruntu lub zabudowań, a także do utraty możliwych korzyści związanych z ich posiadaniem poszkodowany ma prawo do otrzymania rekompensaty w postaci wypłacenia odszkodowania za szkody górnicze albo przywrócenia gruntu lub budynku do stanu sprzed wystąpienia szkody. Warto jednak pamiętać, że na zwrócenie się o wyrównanie poniesionego uszczerbku jest ściśle określony czas.

Jak wyglądają możliwości przedawnienia się roszczenia odszkodowawczego?

​Kodeks cywilny określa czas na dochodzenie odszkodowania na maksymalnie 3 lata. W przypadku roszczeń z tytułu szkód górniczych obowiązują jednak regulacje Prawa geologicznego i górniczego, według których przedawnienie następuje dopiero po 5 latach od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu szkody. Po tym terminie uzyskanie odszkodowania będzie już zwykle niemożliwe, o ile nie zajdą szczególne okoliczności.

Czy zawsze upływ terminu oznacza przedawnienie roszczenia?

​Ustawodawca zapisał w obowiązujących regulacjach, że roszczenie przedawnia się po 5 latach od momentu, gdy poszkodowany dowiedział się o powstaniu szkody, a nie od terminu jej faktycznego powstania. W sytuacji, gdy poszkodowany będzie w stanie dowieść, że szkoda ujawniła się ze znacznym opóźnieniem, termin ten de facto okaże się dłuższy. Zależy to jednak od rodzaju szkód – wiele z nich ze swej natury będzie trudne do zaobserwowania.

Czy mimo przedawnienia można ubiegać się o odszkodowanie?

​Kopalnie dość często starają się korzystać z instytucji przedawnienia, np. przeciągając prowadzenie negocjacji, ponieważ jego biegu nie wstrzymuje rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami kopalni. Warto pamiętać, że w szczególnych przypadkach np. gdy kłóci się to z zasadami współżycia społecznego, sprawa może być rozpoznana także po terminie 5-letnim. Okoliczności z tym związane będą jednak oceniane przez skład orzekających w każdym przypadku indywidualnie.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu