Czym jest przedawnienie?


Przedawnienie to jeden z przypadków tzw. dawności, do których zaliczamy także m.in. zasiedzenie. Przypadki dawności łączą określone skutki prawne z upływem czasu, działając na korzyść lub niekorzyść wierzycieli i dłużników. Temat przypadków dawności jest dość skomplikowany – uwzględnia m.in. dawność nabywczą, czyli pozwalającą na nabycie prawa własności (przedawnienie i terminy zawite) oraz dawność umarzającą (zasiedzenie i przemilczenie).

Przedawnienie pozwala na uchylenie się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego przepisami czasu. Wierzyciel nie może po jego upływie skutecznie dochodzić swoich roszczeń nawet podczas procesu cywilnego. Trzeba wiedzieć, że nie wszystkie roszczenia ulegają przedawnieniu – ustawodawca przewiduje pewne wyjątki m.in. wierzytelności, które zostały zabezpieczone wpisaną do księgi wieczystej hipoteką. Z drugiej strony zarzut przedawnienia bywa nadużywany zwłaszcza w przypadku krótkiego okresu, który pozwala dochodzić wierzycielowi swoich praw – ma to miejsce m.in. w przypadku szkód górniczych, które obecnie przedawniają się po 5 latach od momentu zauważenia szkody. Zarzut przedawnienia może być uznany za nadużycie prawa podmiotowego, gdy m.in. zaistniały określone okoliczności, które skłaniały wierzyciela do rezygnacji z dochodzenia swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

Zarzut przedawnienia szkody górniczej

 

Kiedy mamy do czynienia z nadużyciem prawa podmiotowego w przypadku przedawnienia? Pierwszą przesłanką, która wskazuje na nadużycie, jest celowe działanie dłużnika (w tym przypadku kopalni) na niekorzyść wierzyciela, czyli osoby, która ucierpiała na skutek szkody górniczej. Niejednokrotnie zdarza się, że celowo przedłużane jest postępowanie ugodowe, na które decyduje się osoba poszkodowana – aby tego uniknąć, trzeba powierzyć dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze ekspertom w tej dziedzinie. Nasza firma specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze. Służymy radą, doświadczeniem oraz wsparciem na każdym etapie postępowania. Inne przesłanki, które pozwalają uznać zarzut przedawnienia za nadużycie to m.in. zagrożenie utratą miejsca zamieszkania na skutek szkody górniczej, która obejmuje nieruchomość.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu