Pęknięcia ścian zewnętrznych - przyczyną może być działalność kopalni


pan przy ścianie w kasku

 

 

Przyczyny pękania zewnętrznych ścian budynków mogą być różne. Nierównomierne osiadanie obiektu, niewystarczające umocnienie ścian przy drzwiach i oknach, zbyt słabe fundamenty czy niewłaściwie przeprowadzone prace budowlane to tylko niektóre z nich. W nieruchomościach usytuowanych na terenie bogatym w złoża surowców kopalnych, na którym prowadzona jest intensywna eksploatacja górnicza, pęknięcia ścian mogą być konsekwencją wstrząsów, tąpnięć lub przemieszczania się mas gruntowych.

Kiedy pękanie ścian może zostać uznane za szkodę górniczą? ​

​Pękanie zewnętrznych ścian budynku, który leży na obszarze eksploatacji górniczej, może być z nią ściśle powiązane. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może starać się o odszkodowanie za szkody górnicze lub wnioskować do kopalni o ich usunięcie. Pęknięcia murów zostaną uznane za szkodę górniczą dopiero w momencie, gdy kopalnia potwierdzi związek przyczynowo-skutkowy między powstaniem szkód a swoją działalnością, lub w przypadku udowodnienia tego związku w procesie sądowym. W polskim prawie nie funkcjonuje legalna, konkretna definicja szkody górniczej, która mogłaby rozstrzygnąć ewentualny spór bez wchodzenia na drogę sądową.

Skąd wiadomo, że ściany pękają wskutek działalności górniczej? ​

W procesie sądowym o odszkodowanie za szkody górnicze prowadzi się postępowanie dowodowe, w którym biorą udział wyznaczeni przez sąd biegli z różnych dziedzin: geologii, budownictwa, górnictwa, hydrologii. To oni, po dokonaniu dokładnych oględzin szkody i zapoznaniu się ze specyfiką działań zakładu górniczego, potwierdzają lub podważają pierwotne przesłanki. Na podstawie ich ekspertyzy sąd może uznać pęknięcia w elewacji za szkody górnicze lub zaprzeczyć istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy rozpatrywanymi zdarzeniami. Warto jednak podjąć próbę dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, gdyż z pomocą wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej poszkodowani z reguły wygrywają tego rodzaju sprawy.
Pamiętajmy, że konsekwencje eksploatacji górniczej i powstałe w ich wyniku szkody na budynkach czy gruntach mogą pojawić się nawet po kilku latach od zakończenia działań górniczych na danym obszarze. Według ekspertów stabilizacja gruntu może trwać od 2 do 4 lat. Nawet jeśli teren wydaje się spokojny, głęboko pod ziemią może dochodzić do reaktywacji dawnych zrobów, co powoduje przemieszczanie się mas gruntowych i może prowadzić do pękania ścian w okolicznych budynkach. Dobrze jest także pamiętać, iż zawarcie ugody z kopalnią lub wejście na drogę postępowania sądowego musi nastąpić nie później niż w ciągu 5-ciu lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Po upływie tego terminu roszczenia ulegają przedawnieniu.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu