ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE NA GRUNTACH


popękany grunt

 

 

Eksploatacja górnicza może być powodem powstawania wielu różnych szkód. W Polsce węgiel kamienny jest wydobywany metodą głębinową, która jest niezwykle inwazyjna. Prowadzi to do osłabienia gruntów w okolicy kopalni, ponieważ węgiel wydobywany jest z licznych chodników drążonych w górotworze. W ten sposób pod ziemią mnożą się puste przestrzenie, które pozostają po wydobyciu węgla kamiennego. W takich miejscach dochodzi do tzw. zawałów, które sprawiają, że grunt w okolicy kopalni nie jest stabilny. 

W związku z tym na powierzchni ziemi może dochodzić do gwałtownych zjawisk. Powstają np. osuwiska, zapadliska, progi terenowe, szczeliny w gruncie, niecki bezodpływowe i inne rodzaje deformacji gruntu.

CZY ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE NALEŻY SIĘ TAKŻE W PRZYPADKU GRUNTÓW?

Prawo mówi jasno, że jeżeli grunt, na którym doszło do deformacji, na skutek działania kopalni należy do czyjegoś majątku, to właściciel może ubiegać się o naprawę i odszkodowanie za szkody górnicze od zakładu górniczego prowadzącego działalność na danym terenie. W tej sytuacji grunt jest traktowany na równi z budynkami.

RODZAJE SZKÓD GÓRNICZYCH NA GRUNCIE:

  • szczeliny w gruncie,
  • wyrwy w gruncie ornym lub przydomowej działce,
  • uskoki,
  • deformacje podłoża,
  • niecki bezodpływowe, w których długotrwale utrzymuje się woda,
  • zapadliska,
  • progi terenowe,
  • uszkodzenia rosnących na danym terenie krzewów, drzew, drzew owocowych itp.

RODZAJE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE NA GRUNTACH

Deformacje gruntu powstałe na skutek eksploatacji górniczej są niezwykle niebezpieczne, dlatego zawsze należy ubiegać się o ich naprawę. Równie ważne jest podjęcie przez kopalnię odpowiednich działań, które zapobiegną powstawaniu dalszych szkód. 

Warto jest domagać się rekultywacji gruntu, czyli przywrócenia jego naturalnego, pierwotnego charakteru. Kopalnia może odstąpić od niej jedynie wtedy, kiedy wykaże, że naprawienie danej szkody jest niemożliwe albo, że jej koszty znacznie przewyższałyby samą szkodę. W takim wypadku zamiast podjęcia się naprawy gruntu kopalnia musi wypłacić właścicielowi gruntu odpowiednie odszkodowanie.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu