ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE NA BUDYNKACH


popękana elewacja

 

 

Wśród szkód powstałych na skutek eksploatacji górniczej najbardziej dotkliwe są szkody na budynkach. Dotyczy to szczególnie budynków, które powstały na danym terenie jeszcze zanim został ustanowiony na nim teren górniczy i rozpoczęte wydobycie węgla. Nowe budowle wznoszone w takich miejscach mogą bowiem jeszcze na etapie budowy zostać odpowiednio zabezpieczane przed ewentualnymi szkodami górniczymi.

CZYM JEST TEREN GÓRNICZY I PLAN RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO?

Budynki, które znajdują się na terenie górniczym, są narażone na powstawanie dotkliwych szkód górniczych. Mówiąc o terenie górniczym mamy na myśli obszar objęty przewidywalnym szkodliwym wpływem robót górniczych wykonywanych przez daną kopalnię. Każdy zakład górniczy powinien mieć plan ruchu zakładu górniczego, czyli specjalny dokument, w którym jest opisana struktura organizacyjna oraz granice zakładu górniczego. W takim planie określone są również działania, które kopalnia podejmuje, w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom, a także jak zamierza chronić i zapobiegać powstawaniu szkód, a w razie ich powstania, jak będzie przebiegać ich naprawa.

JAKIE SĄ CHARAKTERYSTYCZNE SZKODY GÓRNICZE NA BUDYNKACH?

Szkody, które zazwyczaj powstają na skutek eksploatacji górniczej:
  • pęknięcia ścian,
  • wybrzuszenia elewacji,
  • problemy przy otwieraniu drzwi i okien,
  • przechył budynku,
  • pękające fundamenty,
  • rozerwanie infrastruktury liniowej,
  • popękane posadzki.

Jako szkody górnicze na budynkach rozumiemy wszelkie uszkodzenia nieruchomości, do których doszło na skutek ruchu zakładu górniczego. 

JAK NALEŻY ZGŁASZAĆ SZKODY GÓRNICZE NA BUDYNKACH?

Szkody górnicze na budynkach powinny być zgłaszane jak najszybciej w formie pisemnej. Właściciel budynku ma prawo żądać naprawienia powstałych szkód albo wypłaty adekwatnego do rozmiaru szkody odszkodowania. Poszkodowany musi złożyć pisemny wniosek, w którym domaga się naprawienia szkody w kopalni, która ją wyrządziła.

CO ROBIĆ, JEŻELI KOPALNIA ODMAWIA UZNANIA SZKÓD NA NASZYM BUDYNKU?

W takiej sytuacji należy się jak najszybciej zgłosić się do naszej firmy. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody górnicze. Jeśli kopalnia lekceważy nasze zgłoszenie albo nie chce uznać szkód powstałych na naszym budynku, należy złożyć pozew o odszkodowanie za szkody górnicze. Nie warto pochopnie i szybko iść na ugodę z kopalnią, ponieważ takie rozwiązanie może być krzywdzące dla poszkodowanych.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu