Jednorazowe odszkodowanie za szkodę górniczą - jak je uzyskać?


ludzie i laptopy

 

 

Działanie kopalni wpływa na otoczenie, co skutkuje pojawieniem się różnych problemów lokalnej ludności. Szkody górnicze mogą dotyczyć zarówno obiektów budowlanych, jak i gruntów, co skutkuje stratami materialnymi ich właścicieli. Wyjaśniamy, w jaki sposób uzyskać jednorazowe odszkodowanie za szkodę górniczą.

W jaki sposób górnictwo oddziałuje na otoczenie?

Eksploatacja różnego rodzaju złóż, m.in. wydobycie węgla kamiennego, prowadzi do uszkodzeń w obrębie górotworu. Choć początkowo nie są one widoczne, to w negatywny sposób oddziałują na stabilność gruntu, powodując m.in. pojawienie się wstrząsów tektonicznych, które związane są z przemieszczaniem się górotworu. Moment zauważenia skutków eksploatacji złóż podziemnych nie jest równoznaczny z momentem ich powstania. Najczęstsze szkody górnicze uwzględniają m.in. nadmierne osiadanie gruntu pod budynkami, powstawanie osuwisk i zapadlisk, a także zmianę ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Każda ze szkód górniczych może ujawnić się nagle, co stwarza dodatkowe zagrożenie. Z tego względu osoby zamieszkujące lub prowadzące działalność rolniczą na gruntach zagrożonych ich wystąpieniem, powinny zachować szczególną czujność.

Odszkodowanie za szkody górnicze krok po kroku

Zauważanie zmiany ukształtowania terenu, pęknięć na ścianach i stropach, a także problemów z uprawami na skutek m.in. zmiany stosunków wodnych, powinno skłonić do rozpoczęcia postępowania mającego na celu uzyskanie odszkodowania za szkody górniczeDochodzenie swoich praw oraz ubieganie się o odszkodowanie może odbywać się na drodze ugody lub w postępowaniu sądowym. Rozsądnym rozwiązaniem jest dążenie do podpisania ugody. Aby uzyskać odszkodowanie, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę. O wypłatę odszkodowania można ubiegać się do 5 lat od momentu zauważenia szkody. Aby było możliwe ubieganie się o rekompensatę pieniężną poniesionych strat materialnych, trzeba oszacować ich zakres oraz wartość. To trudne zadanie, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów.
Nasza firma specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania, dążąc do uzyskania odszkodowania w kwocie odpowiadającej faktycznie poniesionej stracie materialnej. Odszkodowanie za konkretną szkodę górniczą jest jednorazowe, co oznacza, że nie można ponownie się o nie ubiegać. Możliwe jest natomiast wystąpienie z ponownym roszczeniem, jeżeli dojdzie do innej szkody górniczej, np. uzyskaliśmy odszkodowanie za uszkodzenie konstrukcji budynku, a po jakimś czasie na terenie nieruchomości gruntowej doszło do zmiany ukształtowania terenu lub ucierpiały nasze grunty rolne.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu