​​​JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE?


wniosek i kask

 

 

Jeżeli ubiegamy się o odszkodowanie za szkody górnicze (na gruntach, plonach i uprawach czy budynkach), powinniśmy najpierw skierować do właściwego przedsiębiorcy wniosek o naprawę szkód górniczych. Ten dokument rozpoczyna obowiązkowe postępowanie ugodowe. Aby przyspieszyć postępowanie, jak również sprecyzować żądanie, należy je odpowiednio udokumentować.
Musi to być zrobione w taki sposób, żebyśmy mogli w razie czego udowodnić, że skierowaliśmy wcześniej takie żądanie do przedsiębiorcy. Jak to prawidłowo zrobić? Oto kilka naszych porad:

• Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie budynku
W takim wniosku musimy wykazać przede wszystkim tytuł prawny do nieruchomości i bardzo precyzyjnie opisać szkodę, której naprawy się domagamy. Ważne jest także, aby umieścić w takim wniosku termin dowiedzenia się o szkodzie - a to moment, w którym poszkodowany stał się świadomy, że dana szkoda istnieje, jak również obowiązanego do ich naprawy.

 Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie gruntów rolnych lub leśnych
Taki wniosek musi być odpowiednio dokładny, aby określić szkodę, jak i żądanie. Jeśli kopalnia rozpatrzy ten wniosek pozytywnie, będzie to równoznaczne z tym, że istnieje związek przyczynowy między wskazaną szkodą, a ruchem zakładu górniczego. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie oględzin. Oględziny są dokonywane w obecności wnioskodawcy oraz osób, które go ewentualnie reprezentują. Następnie sporządzany jest protokół z oględzin. Są w nim opisane wszystkie stwierdzone uszkodzenia, jak i określany kierunek kolejnych czynności.

• Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie plonów i upraw
Najważniejsze jest, aby taki wniosek składać w okresie wegetacyjnym uprawy, przed jej planowanym zbiorem. Jeśli złożymy go w innym terminie, to będzie on wymagać odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi wystąpienie szkody. Trzeba będzie w niej zawrzeć potwierdzenie wystąpienia szkody, rodzaj uprawy oraz jej wielkość w okresie, którego dotyczy wniosek. Można ubiegać się o odszkodowanie pieniężne, które będzie rekompensować wartość zniszczonych upraw oraz brak dochodu ze sprzedaży plonów.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu