Gdzie kierować wniosek o usunięcie szkód górniczych, jeżeli zakład został zlikwidowany?


podpis na wniosku

 

 

Kiedy dojdzie do szkody górniczej, właściciel uszkodzonej nieruchomości, ma możliwość dochodzenia odszkodowania pieniężnego lub przywrócenia do stanu poprzedniego — co wynika z przepisów Prawa geologicznego i górniczego (ust. P.g.g.) oraz Kodeksu cywilnego. P.g.g. jednoznacznie definiuje podmiot odpowiedzialny za szkodę:
Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda.

W związku z tym wniosek o usunięcie szkód górniczych kierujemy właśnie do przedsiębiorcy, który swoją działalnością spowodował lub przyczynił się do wystąpienia konkretnej szkody. Sytuacja może się jednak skomplikować, jeśli taki podmiot z prawnego punktu widzenia już nie istnieje, gdyż zakład został zlikwidowany. Czy poszkodowany może wówczas dochodzić swoich praw i gdzie powinien skierować wniosek?

Zlikwidowana kopalnia a wnioski o naprawę szkód górniczych

Zgodnie z art. 146 PGG:
Jeżeli nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, za szkodę odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego na zasadach określonych niniejszym działem.
W związku z tym w przypadku braku istnienia przedsiębiorcy lub jego następcy prawnego odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody, naprawę powstałej szkody gwarantuje Skarb Państwa. Przepisy stanowią więc, że w takich przypadkach odszkodowanie za szkody górnicze wypłacić Skarb Państwa, będący jednocześnie adresatem, do którego powinniśmy kierować wniosek.

Jednocześnie zgodnie z zasadami PGG Skarb Państwa reprezentowany jest w takich sytuacjach przez właściwy organ nadzoru górniczego. Podmiotem tym jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego właściwego terytorialnie do rozpoznania sprawy.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu