Sprawa 1598

Dotyczy: Restauracja.
Lokalizacja: Rybnik (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Polska Grupa Górnicza S.A.
Stanowisko przeciwnika: Gotowość do zawarcia ugody, ale na nienegocjowalnych warunkach.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klienta: 96.120,06 PLN.
         

Właściciel restauracji w Rybniku zwrócił się do naszej firmy o wsparcie przy negocjacjach z kopalnią w zakresie naprawy szkód górniczych. Kopalnia proponowała naszemu Klientowi tzw. ugodę „przedwstępną” bez konkretnego określenia warunków ugody, a jedynie wskazującą, iż sposób i koszt naprawy zostanie przez kopalnię określony w przyszłości, Zarekomendowaliśmy nie podpisywanie tak sformułowanej ugody.

Z naszej strony zaangażowaliśmy posiadane przez nas osobowe zasoby specjalistyczne w celu opracowania dokumentacji kosztorysowej precyzującej zakres szkód, sposób ich naprawy oraz koszt. Całość dokumentacji przedłożyliśmy kopalni, aby mogła zająć stanowisko. W odpowiedzi na nasze żądanie kopalnia co do zasady nie wnosiła uwag, lecz sugerowała zastosowanie współczynnika zmniejszającego (15%) od całości kosztorysu jako ustępstwo z naszej strony.

Nie zgodziliśmy się na takie rozwiązanie uznając je za nieuzasadnione. Aby zabezpieczyć najlepszy interes naszego Klienta, zaproponowaliśmy zawarcie ugody na kwotę bezsporną, natomiast resztę żądania postanowiliśmy skierować do rozstrzygnięcia sądowego. Niestety kopalnia nie przystała na takie rozwiązanie. Tym samym nie mieliśmy wyboru jak tylko skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Biegły z zakresu budownictwa podzielił nasze stanowisko i przyznał naszemu Klientowi odszkodowanie w kwocie 96.120,06 zł. Wobec tego, iż kopalnia nie chciała zgodzić się na zawarcie ugody częściowej, zasądzona należność została powiększona o odsetki.

  wyrok sprawa 1598

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu