Sprawa 1624

Dotyczy: Naprawa szkód górniczych.
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Stanowisko przeciwnika: Brak.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klientów: 403.235,46 PLN.

 

W 2011 roku Klienci z Jastrzębia Zdroju podjęli próbę ugodowego dochodzenia odszkodowania na pochylone obiekty. Pomimo uznania szkód przez Kopalnię, poszkodowani przystali na propozycję kopalni, aby wstrzymać się z naprawą szkody, w związku z ówcześnie istniejącymi negatywnymi wpływami eksploatacji.

Niemniej jednak po 6 latach od tych ustaleń poszkodowani zawnioskowali o wznowienie rozmów ugodowych, co jednak spotkało się z dużą opieszałością drugiej strony. Na tym etapie nasza Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy i okazało się, że odczucia poszkodowanych co do zaniku woli zakończenia sprawy są w pełni rzeczywiste.

Wykonaliśmy pełną analizę techniczno-ekonomiczną, z której wynikało, że naprawa szkód w postaci pochylenia jest ekonomicznie nieopłacalna, czyniąc wypłatę wartości budynku jedynym sposobem naprawy. Niemniej jednak Kopalnia zaniechała dalszych działań, a my wytoczyliśmy powództwo.

Wraz z otrzymaniem odpowiedzi na pozew pozwana opierała swoją linię obrony głównie na zarzucie przedawnienia roszczenia, a to wobec upływu 5 letniego okresu od dnia dowiedzenia się o szkodzie, który to termin powinien biec wedle błędnego poglądu pozwanej od roku 2011.

W wyniku przeprowadzenia skutecznej obrony naszej Kancelarii, wykonania opinii przez biegłych sądowych, jak i przeprowadzenia przesłuchania poszkodowanych, Sąd zasądził na ich rzecz łącznie kwotę 403.235,46 zł obalając tym samym zarzut przedawnienia, jak i inne podnoszone przez zakład górniczy. Poszkodowanych zastanawiało, dlaczego pomimo agresywnej postawy procesowej zakładu górniczego, nie wniesiono apelacji od tego wyroku o naprawę szkód górniczych, którego wartość była znaczna.

wyrok sprawy 1624wyrok sprawy 1624 kontynuacja

       

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu