Sprawa 954

Dotyczy: Naprawa szkód górniczych.
Lokalizacja: Chełm Śląski (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Kompania Węglowa S.A. (nast. SRK S.A.)
Stanowisko przeciwnika: Brak.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klienta: 65.015,35 PLN.

 

Do naszej firmy zgłosiła się Klientka, która zwodzona zapewnieniami inspektorów kopalnianych zwróciła się o poprowadzenie jej sprawy, która na etapie ugodowym trwała ponad pół roku bez żadnego efektu.

Okazało się, iż naprawa szkody jest o tyle problematyczna, iż wymagała rozkucia połowy parteru, ponieważ w wyniku nadmiernych osiadań terenu uszkodzeniu uległa instalacja kanalizacyjna. Zakres prac był bardzo duży. Kopalnia twierdząc, iż poszkodowana nie może udowodnić szkody uznała, że nie będzie podejmować dalszych kroków. Nie mieliśmy w takim przypadku już żadnego wyboru jak tylko skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

W efekcie tego biegły z zakresu budownictwa przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wsparty doświadczeniem i wysoką wiedzą specjalistyczną dokonał stosownych ustaleń co do sposobu naprawy szkód górniczych. Opinia biegłego była podstawą do przyznania poszkodowanej należnego jej odszkodowania, niemniej jednak w celu przedłużenia postępowania kopalnia złożyła dla zasady apelację, która została oddalona przez Sąd Okręgowy w Katowicach jako całkowicie bezzasadna.

 

wyrok sprawa 954

apelacja sprawa 954


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu