Sprawa 1276

Dotyczy: Naprawa szkód górniczych.
Lokalizacja: Paniówki (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Stanowisko przeciwnika: Brak.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klienta: 206.753,80 PLN.

 

Nasza Kancelaria miała zaszczyt prowadzić sprawę dla Klientki z Paniówek (ziemski powiat Gliwicki). Kopalnia przez blisko 2 lata zwlekała z zajęciem stanowiska, uznając jednocześnie zasadność roszczeń, co jednak nie skutkowało naprawą szkody.

W trakcie inwentaryzacji zakresu szkód okazało się, iż nieruchomość była pochylona w stopniu, który czynił niezasadnym sposób naprawy zaproponowany przez Kopalnię. Pomimo szeregu spotkań, pism i licznych telefonów, Kopalnia pozostała bierna, ograniczając się do negacji stanowiska poszkodowanej (pomimo wykonania stosownych czynności pomiarowych, których odpis został jej przedłożony).

Dlatego też zaniechano dalszych prób ugodowego zakończenia sprawy i skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego. Pomimo uznania w Sądzie przez Kopalnię roszczenia powódki co do zasady (przyznaniu, że szkody są pochodzenia górniczego) to nie widziano możliwości zawarcia ugody.

W rezultacie przeprowadzenia dowodu opinii biegłych sądowych określono prawidłowy zakres szkód i sposób naprawy, skutkując wydaniem wyroku nakazującym Kopalni zapłatę kwoty 206.753,80 zł ze stosownymi odsetkami. Wobec przyjęcia przez Kopalnię rozstrzygnięcia, nie skorzystano z prawa do wniesienia apelacji.

wyrok sprawa 1276


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu