Sprawa 1290

 

Dotyczy: Naprawa szkód górniczych.
Lokalizacja: Bytom (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (poprzednio Kompania Węglowa S.A.)
Stanowisko przeciwnika: Propozycja ugody bez konkretnych kwot.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klienta: 95.207,23 PLN.

 

Klientka z Bytomia zwróciła się do naszej firmy w sprawie jej przechylonego budynku tzw. domku fińskiego. Budynek charakteryzował się znacznym pochyleniem, więc wiedzieliśmy, że zakład górniczy nie będzie chciał załatwić sprawy polubownie. Niemniej jednak rozpoczęliśmy obowiązkowe postępowanie ugodowe kierując do kopalni wniosek z żądaniem naprawy szkody górniczej.

Komisyjnie zakład górniczy stwierdził istnienie szkód i zaproponował zawarcie tzw. ugody przedwstępnej, czyli takiej w której poszkodowani i zakład górniczy zobowiązują się zawrzeć ugodę w przyszłym okresie czasu, bez podawania warunków ugodowych, pozostawiając niniejsze kwestie do ustalenia na później. Zgodnie z naszą rekomendacją do ugody nie doszło i skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego.

W niniejszym przypadku dopuszczony został wyłącznie biegły z zakresu budownictwa, który odkreślił, iż naprawa budynku była ekonomicznie nieopłacalna. Sąd w oparciu o przedmiotową opinię biegłego, zasądził na rzecz poszkodowanych całość należnej im kwoty.

wyrok sprawa 1290

wyrok sprawa 1290 kontynuacja

 


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu