Sprawa 1332

Dotyczy: Zwrot kosztów zabezpieczenia inwestycji (gruntu) przed zagrożeniem reaktywacji starych zrobów górniczych.
Lokalizacja: Chorzów (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Stanowisko przeciwnika: Odrzucenie żądania.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klienta: 585.336,13 PLN.

 

Nasza Kancelaria miała przyjemność reprezentować Klienta z Chorzowa, przeciwko Kompani Węglowej S.A. (a po jej podziale, przejęciu i wykreśleniu z KRS - przeciwko Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.). Klient domagał się zwrotu kosztów zabezpieczenia jego gruntu przez zagrożeniem reaktywacji starych zrobów górniczych.

Pomimo stosownego wykazania istnienia anomalii pochodzenia górniczego, jak i wykonania stosownych prac prewencyjnych (m.in. wtłoczeniu iniekcji cementowo-wapiennych), które projektant przewidział w projekcie budowlanym, zakład górniczy odmówił zwrotu tych nakładów.

W związku z faktem, iż poniesienie tych kosztów było konieczne, aby wyeliminować zagrożenie reaktywacji starych zrobów górniczych (w przypadku których reaktywacji pod wpływem bodźca zewnętrznego doszłoby do powstania szkód pochodzenia górniczego na obiekcie) a zakład górniczy wysunął zarzut przedwczesności żądania (pomimo że roszczenie miało charakter stricte prewencyjny), skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego.

Biegli sądowi byli zgodni co do zasadności roszczenia naszego Klienta, co doprowadziło do zasądzenia na jego rzecz odszkodowania w kwocie 585.336,13 zł wraz z odsetkami. Pomimo, że zakład górniczy zaskarżył wyrok, skutkując przedłużeniem postępowania, to jednak Sąd Apelacyjny podzielił zasadność zabezpieczenie i podtrzymał wyrok niemal w niezmienionej formie.

  wyrok sprawa 1332

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu