Sprawa 1365

Dotyczy: Naprawa szkód górniczych.
Lokalizacja: Chełm Śląski (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Polska Grupa Górnicza S.A.
Stanowisko przeciwnika: Wstrzymanie czynności do czasu ustania wszystkich wpływów górniczych.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klienta: 518.090,69 PLN.

 

Chcielibyśmy podzielić się historią sprawy, którą nasza Kancelaria miała przyjemność popisowo zakończyć wygraną dla Klientki z Chełmu Śląskiego, przeciwko Kompani Węglowej S.A. (a po jej podziale, przejęciu i wykreśleniu z KRS - przeciwko Polskiej Grupie Górniczej S.A.).

Posiadane przez Klientkę obiekty były silnie pochylone, dlatego też z ekonomicznego punktu widzenia koszt naprawy przewyższał wartość samych obiektów. Kopalnia proponowała naszej Klientce w drodze negocjacji (bez umożliwienia jej zapoznania się z wykonaną przez Kopalnię dokumentacją kosztorysową) zawarcie ugody na kwotę ok. 100 000 zł z jednoczesnym obowiązkiem wyburzenia obiektu.

Po wejściu do sprawy Kompensata Sp. z o.o. i uczestnictwie w drugiej turze negocjacji wartość wzrosła już do 300 000 zł i to przez konieczności wykonania rozbiórki. Należy zwrócić uwagę, że stan nieruchomości pomiędzy obiema turami negocjacji nie uległ zmianie, co wybitnie świadczy o nagannych pobudkach drugiej strony.

Niezależnie od przedstawionego stanowiska naprawa szkody była warunkowana wstrzymaniem się z naprawą szkody do czasu ustania wszystkich wpływów eksploatacyjnych, co w tymże przypadku najprawdopodobniej sprowadziłoby się do okresu 5-10 lat od dnia negocjacji.

Wraz z wykonaniem na koszt Kancelarii pełnej dokumentacji i złożeniu propozycji ugodowej, Kopalnia odmówiła naprawy szkody do czasu ustania wpływów, co doprowadziło do wejścia na drogę sądową. W jej trakcie kopalnia uznała swoją odpowiedzialność co do zasady, lecz kwestionowała wyłącznie wartość żądania, która na moment wnoszenia sprawy do sądu oscylowała wokół kwoty 515 000 zł.

Biegły z zakresu budownictwa w pełni podzielił twierdzenia powódki szacując wartość należnego odszkodowania na kwotę 518.090,69 zł, czyli niemal zgodną z jej żądaniem, dlatego też wobec jednoznaczności opinii sąd zasądził rzeczoną kwotę wraz z odsetkami. Rozstrzygnięcie to kopalnia zaskarżyła w części, lecz Sąd Apelacyjny oddalił apelację jako całkowicie bezzasadną.

  wyrok sprawa 1365 pierwsza stronawyrok sprawa 1365 druga stronawyrok sprawa 1365 trzecia strona

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu