Sprawa 1412

Dotyczy: Rektyfikacja obiektu / Wypłata odszkodowania jednorazowego
Lokalizacja: Ruda Śląska (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Kompania Węglowa S.A. (nast. PGG S.A.)
Stanowisko przeciwnika: Napraw wybranych uznaniowo szkód (z pominięciem pochylenia) bez wskazania wartości propozycji ugodowej.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klientów: 478.362,42 PLN.

 

Klienci z Rudy Śląskiej zwrócili się do nas o wsparcie w konformacji z kopalnią, która ze względu na swoje procedury stale oddalała w czasie przedstawienie propozycji ugodowej.

Pomimo szeregu wizji i pomiarów pochylenia obiektu kwalifikujących go do tzw. „uciążliwości średniej” kopalnia nie zajęła stanowiska co do tejże szkody, skupiając się głównie na zarysowanych elewacjach, ścianach czy sufitach, których koszt naprawy w porównaniu do kosztów rektyfikacji był znikomy.

Po upływie pół roku od momentu naszego wejścia do sprawy, kopalnia nadal nie przedstawiła żadnej kwotowej propozycji ugody, dlatego też Klienci weszli na drogę postępowania sądowego.

W rezultacie Kopalnia odpowiadając na pozew zakwestionowała istnienie związku przyczynowego pomiędzy powstałymi szkodami (inwentaryzowanymi i uznanymi w jej protokołach) a swoją działalnością górniczą (wpływami górniczymi), co stanowiło stanowisko wprost przeciwne do przedstawianego na etapie przedsądowym (ugodowym). Niemniej jednak biegły z zakresu górnictwa i geologii wydał opinię, w której wykazał zasadność dochodzenia roszczeń naszych Mandantów, wykazując brak racji po stronie Kopalni.

W kolejnym etapie postępowania przeprowadzony dowód z opinii biegłego z zakresu budownictwa potwierdził zasadność roszczenia powodów (poszkodowanych) i przyjął ich stanowisko za prawidłowe określając, iż jedynym sposobem przywrócenia nieruchomości poszkodowanych do stanu poprzedniego jest przeprowadzenie rektyfikacji (prostowania) obiektu - właśnie ze względu na odczuwalne pochylenie, które po dokonaniu pomiarów pochylenia przez biegłego kwalifikowały się do uciążliwości niedopuszczalnej. W ramach opinii biegłego ustalono, że koszt rektyfikacji (w tym kosztów wynikowych z tym związanych) przewyższa wartość budynku czyniąc za zasadne wypłatę tzw. odszkodowania jednorazowego. Powyższe ustalenia biegłego były przez kopalnie szeroko atakowane, lecz ze względu na brak ich zasadności, biegły w sposób merytoryczny ustosunkował się do zarzutów, w ogólnym rozrachunku podtrzymując opinię w całości.

wyrok sprawa 1412

 


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu