Sprawa 1526

Dotyczy: Uszkodzenia budynku mieszkalnego.
Lokalizacja: Mikołów (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Polska Grupa Górnicza S.A.
Stanowisko przeciwnika: ok. 13.900,00 PLN.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klienta:  32.308,16 PLN.

 

Pan Jan otrzymał propozycję zawarcia ugody z kopalnią na wypłatę odszkodowania remontowego w kwocie 13.900 zł. Aby upewnić się, czy powyższa wartość odszkodowania jest odpowiednia, zwrócił z się z zapytaniem do firmy remontowej o wycenę uwzględnionych prac. Niestety okazało się, iż propozycja ugody kopalni nie pozwoli na naprawę szkód.

W następstwie tego skierowano do naszej firmy zlecenie, aby poprowadzić niniejszą sprawę. Z naszej strony w pierwszej kolejności sporządzono własny kosztorys naprawy, który uwzględniał wartości rynkowe. Następnie wezwano do zawarcia ugody na kwotę poszkodowanemu rzeczywiście należną, która na dzień pisma wynosiła 28.831,30 zł, na co kopalnia nie wyraziła zgody.

Poszkodowany nie miał wyboru i zdany był wyłącznie na wyrok Sądu. W ramach postępowania sądowego biegły określił wartość należnego poszkodowanemu odszkodowania na kwotę ok 32.300 zł, czyli kwotę wyższą niż wnioskowano, ponieważ znacząco zwiększyły się koszty prac remontowych.
Od wyroku zapadłego zgodnie z opinią biegłego, kopalnie nie złożyła apelacji.

  wyrok sprawa 1526

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu