Sprawa 1571

 

Dotyczy: Naprawa szkód górniczych.
Lokalizacja: Ruda Śląska (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Polska Grupa Górnicza S.A.
Stanowisko przeciwnika: 26.281,55 PLN.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klienta: 44.740,95 PLN.

 

W roku 2017 w imieniu Klienta z Rudy Śląskiej podjęliśmy się kompleksowej obsługi szkody. W ramach naszych czynności precyzujących żądanie Poszkodowanego sporządziliśmy kosztorys naprawy szkód, który przedłożyliśmy zakładowi górniczemu. W odpowiedzi na stanowisko Poszkodowanego zakład górniczy dokonał skoreferowania kosztorysu, w wyniku czego uznano sposób naprawy, lecz przyjęto odmienne zdanie co do przyjętych stawek.

Innymi słowy zgadzaliśmy się co jest szkodą górniczą i jak ją naprawić, ale nie zgadzaliśmy za ile – co de facto ma kluczowe znaczenie. Zakład górniczy proponował zastosowanie stawki obowiązującej na przetargach kopalnianych, która ówcześnie wynosiła 7,52 zł, a nie średnią, która na tamten czas wyniosła 14,30 zł.

W wyniku tego kopalnia uznała naprawę szkody górniczej na kwotę 26.281,55 zł, natomiast nasze żądanie było wyższe o ok. 77%. Inaczej mówiąc kopalnia uznała żądanie Poszkodowanego tylko w 56%.

Niezależnie od wszystkiego takowa propozycja była nie do zaakceptowania, dlatego też skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego. Biegły powołany w niniejszej sprawie ograniczył swoje działania wyłączenie do rekalkulacji stawek i ustalił wartość należnego Poszkodowanemu odszkodowania na kwotą 44.740,95 zł. 

wyrok sprawa 1571

 


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu