WSTRZĄSY I SZKODY GÓRNICZE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM


kościół

 

 

Obserwacje prowadzone w kopalniach węgla kamiennego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wyraźnie wykazały, iż eksploatacji górniczej na dużych głębokościach nieuchronnie towarzyszą zjawiska sejsmiczne w postaci wstrząsów. Jednym z obszarów szczególnie dotkniętych tym fenomenem jest gmina Chełm Śląski pozostająca pod wpływami należącej do Polskiej Grupy Górniczej KWK „Piast-Ziemowit”.
 
WSTRZĄSY GÓRNICZE

Dominującą część terenu złoża KWK "Piast-Ziemowit" zajmują obszary rolne - pola uprawne i łąki. Występują także obszary leśne. Zabudowa przeważająca na obszarze wstrząsów to zabudowa mieszkalna jednorodzinna niska. Najczęściej są to budynki wolnostojące, rzadko w zabudowie szeregowej.

Obiekty towarzyszące budynkom mieszkalnym to obiekty gospodarcze w zabudowie zagrodowej (zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza), budynki inwentarskie oraz garaże. Zabudowa mieszkalna wielorodzinna to 3-5 kondygnacyjne budynki wielkopłytowe.

Wśród obiektów o użyteczności publicznej na obszarze objętym występowaniem wstrząsów górniczych wymienić można szkoły, urzędy, przychodnie, ale także budynki sakralne.
 
Wstrząsy górnicze w Chełmie Śląskim
 
Wstrząsy górnicze w Chełmie Śląskim w latach 2010-2019 (stan na 31.10.2019). Źródło: Geoportal Województwa Śląskiego ORSIP.
Jak wskazują dane Głównego Instytutu Górnictwa w latach 2010 – 2019 na obszarze gminy Chełm Śląski zarejestrowano 444 wstrząsy pochodzenia górniczego. Najintensywniejszym okresem pod tym względem był rok 2014, kiedy to wystąpiło ich prawie 120. Jak wskazywali sami mieszkańcy, wstrząsy zdarzały się wtedy nawet kilka razy dziennie. Budziło to oczywisty niepokój wśród mieszkańców obawiających się o swój dorobek. Kolejnym intensywnym okresem był rok 2018, gdy wstrząsów na obszarze gminy odnotowano ponad 80.

SZKODY GÓRNICZE NA POWIERZCHNI

Z jednej strony, wydobyciu węgla pod powierzchnią gminy nie można się sprzeciwić (jeśli tylko przedsiębiorca górniczy prowadzi działalność zgodnie z prawem), a tym samym potencjalnym wstrząsom i związanym z nimi szkodom pochodzenia górniczego. Z drugiej strony eksploatacja węgla to dla gminnego budżetu znaczny wpływ finansowy z tytułu podatku od wyrobisk górniczych.

W przeważającej mierze szkody po wstrząsach zgłaszane są w budynkach jednorodzinnych, gospodarczych i zagrodowych. Wyższy Urząd Górniczy wytypował rejony o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na powierzchnię w roku 2019 i latach kolejnych. Dla PGG Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit” przewiduje się wpływ eksploatacji górniczej na zabytkowy kościół Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim;

Szkody górnicze przyjmują postać m.in. zarysowań i innych uszkodzeń ścian (np. odpadanie tynków, pęknięcia na stykach płyt kartonowo gipsowych, spękania lub odklejanie się płytek ceramicznych) lub powiększeń uszkodzeń już istniejących. Ponadto prowadzą do pękania fundamentównadprożystropów czy balkonów oraz wykrzywiania stolarki drzwiowej i okiennej.

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE?

Niezależnie od tego, czy wskutek szkód górniczych - zniszczeniu uległ np.: budynek mieszkalny czy zabudowa gospodarcza lub ich część (np. zalana piwnica, popękane ściany, pochylenie czy też jego zawalenie się), grunty (np. podtopienia, osunięcia, uszkodzenia unieruchomienie maszyn i instalacji, wysuszenia, itp.), plony (uszkodzenia lub zniszczenia upraw, zalania, itp.), kopalnia zobowiązana jest do likwidacji szkód poprzez przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego (bez szkód) – prace remontowo-budowlane – lub poprzez wypłacenie stosownego odszkodowania (w formie pieniężnej). O sposobie naprawy decyduje sam poszkodowany.

„Kompensata” oferuje pomoc i wsparcie na każdym etapie dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze. Nasi prawnicy, budowlańcy, geologowie i inni specjaliści pomogą uzyskać jak najwyższe odszkodowanie, jak najmniejszym kosztem.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu