WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA GMINĘ GIERAŁTOWICE


kopalnia 1

 

 

Pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację węgla prowadziły lub prowadzą kopalnie Makoszowy, Sośnica, Knurów-Szczygłowice i Budryk. Eksploatacja górnicza powoduje deformacje terenu, zaburza stosunki wodne, zagraża budynkom mieszkalnym i przemysłowym, polom uprawnym oraz infrastrukturze komunalnej (ulice, chodniki, kanalizacja, itp.). Przedstawiciele kopalń uspokajają, iż na usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego maja zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Nie oznacza to jednak, iż uzyskanie odszkodowania od kopalni za szkody górnicze jest łatwe. WRĘCZ PRZECIWNIE.
 
Chudów, Gierałtowice, Paniówki, Przyszowice – mieszkańcy tych obszarów regularnie doświadczają wstrząsów górniczych. Kopalnie twierdzą, iż węgiel wydobywany jest głównie pod polami uprawnymi a pod terenami zabudowanymi jedynie w niewielkim wymiarze. Niemniej, szkody górnicze w uprawach rolnych to równie spory problem. Prowadzą one do oczywistych strat w plonach, jak i utracenia korzyści związanych z brakiem dochodu z ich sprzedaży. Dodatkowo szkody górnicze obniżają wartość rynkową tych nieruchomości.

Szkody górnicze o charakterze rolnym dają właścicielowi gruntu możliwość żądania nie tylko utraconych korzyści wynikających z eksploatacji górniczej, ale także żądania przywrócenia gruntu do stanu bez szkód. Ponadto, szkody na gruntach powodują konieczność zabezpieczenia wznoszonych na nich budynków. Już na etapie projektu konstrukcji należy uwzględnić mocniejsze fundamenty, czy wzmocnić ściany budynków.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu