Szkody górnicze na gruntach leśnych - jak naprawić szkodę?

las

 

Szkody górnicze mogą wystąpić na różnych obiektach, w tym także na gruntach leśnych. Może być to przykładowo deformacja terenu, jego znaczące podmoknięcie, zniszczenie roślinności i wiele innych. Niestety w niektórych przypadkach nie sposób temu zapobiec. Jak naprawić tego rodzaju defekty w rozumieniu prawnym?

 

Naprawianie szkód górniczych na gruntach leśnych

 

Naprawianie, a raczej usuwanie szkód górniczych, jest materią uregulowaną przepisami prawa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z jej brzmieniem, poszkodowany ma prawo do złożenia wniosku o naprawę szkód skierowanego do kopalni. Proces ten może natomiast polegać na tzw. restytucji, czyli na przywróceniu stanu poprzedniego. Jak łatwo się domyślić, nie w każdym przypadku okaże się to jednak możliwe czy opłacalne.

 

Drugą opcją jest wypłacanie odszkodowania w formie pieniężnej. Z oczywistych przyczyn jest to chętniej wybierana metoda usuwania szkód górniczych na gruntach leśnych. W tym miejscu warto wyraźnie podkreślić, że to od decyzji poszkodowanego zależy, że zażąda restytucji, czy też odszkodowania. Zakład górniczy jest z kolei zobligowany do dostosowania się do przedstawionego żądania.

 

Jak ubiegać się o naprawienie szkód górniczych na gruntach leśnych?

 

Jak już zostało wspomniane, zupełną podstawą jest wystosowanie odpowiedniego pisma. Musi być ono skierowane do zakładu górniczego, którego ruch spowodował powstanie szkody. Zdarza się jednak, że przedsiębiorstwo odrzuca wniosek lub proponuje nieadekwatnie niską kwotę odszkodowania. Wówczas jedyną metodą na uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty jest wkroczenie na drogę sądową.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania od zakładu górniczego, zapraszamy Cię do kontaktu. Od wielu lat zajmujemy się różnego rodzaju sprawami z zakresu szkód górniczych. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz długiej praktyce jesteśmy w stanie udzielić kompleksowej oraz skutecznej pomocy poszkodowanym.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu