Wpływ eksploatacji złóż podziemnych na infrastrukturę drogową


Na terenie Polski nie brakuje miejsc, w których istniejące już drogi zostały uszkodzone na skutek eksploatacji złóż podziemnych lub pojawiły się problemy z ich budową na terenach wydobywczych. Za przykład może posłużyć autostrada A1, w której przypadku pojawiły się poważne problemy z utrzymaniem właściwych parametrów nawierzchni na skutek dokonywanej płytkiej eksploatacji górniczej. Ten sam problem dotyczy także m.in. kilku odcinków autostrady A4. Eksploatacja złóż podziemnych powoduje różnego rodzaju szkody górnicze, które w przypadku nawierzchni drogowej uwzględniają m.in. zmniejszające bezpieczeństwo ruchu deformacje nawierzchni. Są one klasyfikowane jako deformacje nieciągłe lub ciągłe, wpływając na zmianę kluczowych parametrów geometrycznych nawierzchni, a także zmniejszając jej wytrzymałość, co wiąże się z koniecznością częstych napraw.

 

Jakie szkody górnicze dotyczą infrastruktury drogowej?

 

W przypadku każdego z rodzajów dróg szkody powstałe na skutek eksploatacji złóż podziemnych powodują poważne problemy, przyczyniając się do powstawania niebezpiecznych uskoków i innych uszkodzeń, które wpływają zarówno na stan techniczny drogi, jak i bezpieczeństwo korzystających z niej osób. Szczególnie problematyczne i niebezpieczne są deformacje nieciągłe, których powstawanie prowadzi do pojawienia się licznych pęknięć i progów oraz głębokich niecek w nawierzchni. Konsekwencją prowadzonej działalności wydobywczej jest także pogorszenie się wytrzymałości wykonanych dróg i zmniejszenie przyczepności nawierzchni, co skutkuje zwiększonym ryzykiem wypadku oraz wiąże się z koniecznością ograniczenia prędkości na odcinku drogi, na którym pojawiły się uszkodzenia.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu