Społeczne skutki szkód górniczych - o tym się nie mówi


co z domem

 

 

Działalność kopalni jest bezpośrednich powodem rozmaitych szkód górniczych. Eksploatacja przyczynia się do ruchów górotworu i powstania wstrząsów; powstają zapadnięcia i wypiętrzenia ziemi. W efekcie, uszkodzeniom ulegają budynki i infrastruktura, dochodzi do podtopień i innych strat. Jednak szkody górnicze mają także wymiar społeczny. Zapraszamy do lektury artykułu – przyjrzymy się im bliżej.

Dlaczego warto pochylić się nad społecznymi szkodami górniczymi?

Z reguły – nawet na naszej stronie – szkody górnicze odnoszone są do zagadnień technicznych. Nie jest to zaskakujące, ponieważ uszkodzone budynki i zniszczone urządzenia stanowią nie lada problem. Naprawienie powstałych szkód, udział w postępowaniu o odszkodowania za szkody górnicze, utrata wartości nieruchomości, nakłady poniesione i staranie się o zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie budynków – generalnie zwiększone koszty życia na terenie górniczym bezpośrednio przekładają się na jakość życia zamieszkujących je ludzi. Duża liczebność grup dotkniętych działalnością kopalni wskazuje na szeroką skalę problemu.

Jak odciskają się szkody górnicze na zamieszkujących tereny górnicze?

Aby odpowiedzieć na to pytanie krótko, można powiedzieć – dotkliwie. Teren górniczy obniża się na przestrzeni kilkudziesięciu lat o nawet 30 metrów. Niejednokrotnie są to tereny gęsto zabudowane; w efekcie degradacja i zużycie budynków jest dużo szybsza niż normalnie. Dodatkowo ruch zakładu górniczego powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia na powierzchni. W efekcie obniżają się wartości nieruchomości, a ich mieszkańcy muszą płacić za naprawy. Zdarza się tak, że tracą dach nad głową w wyniku działalności kopalni. Mieszkańcy Śląska żyją w dużo większej niepewności, co przekłada się na stres i samopoczucie. Ryzyko zniechęca potencjalnych inwestorów, ponownie uderzając w gospodarkę tego regionu.

Jak radzić sobie ze szkodami górniczymi?

Szkody górnicze to problem o szerokiej skali, odczuwalny pod względem społecznym, ekonomicznym, technicznym, środowiskowym. Stanowi wyzwanie dla idei zrównoważonego rozwoju. Poszukiwanie kompleksowych rozwiązań, które będą odpowiedzią na zmartwienia użytkowników powierzchni nie jest łatwym zadaniem. Nie chodzi jedynie o fizyczne uszkodzenia – także przeszkody prawno-administracyjne są źródłem problemów. Nasza firma pomaga rozwiązać przynajmniej tę ich część, ponieważ skutecznie uzyskujemy odszkodowania za szkody górnicze. Poza tym niezwykle istotne jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji społeczności na terenach górniczych, prowadzenie badań naukowych, które obejmują nie tylko zagadnienia techniczne, ale także ich społeczno-ekonomiczny wymiar, a także promowanie wiedzy na ich temat.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu