Przekształcenia hydrologiczne spowodowane działalnością kopalni

 


woda podziemna

 

 

Działalność kopalni przyczynia się do ruchu nadległych mas skalnych. Ruchy górotworu oraz wstrząsy górotworu, a w efekcie zmiany ukształtowania terenu, nie są niczym obcym dla mieszkańców Śląska. Jednym z efektów działalności kopalni są przekształcenia hydrologiczne. Na czym polegają i czym grożą? Zapraszamy do lektury artykułu.

Jakie rodzaje przekształceń hydrologicznych można wyróżnić?

Podziemna eksploatacja górnicza prowadzi między innymi do zmiany stosunków wodnych w górotworze. Zawodnienie lub osuszenie górotworu oraz inne deformacje powierzchni prowadzą do przekształceń hydrologicznych. Ich zakres i wielkość zależą jednocześnie od działań podejmowanych przez kopalnię, jak i od lokalnych warunków hydrogeologicznych. Co do budowy geologicznej, należy zauważyć, że zależnie od tego, czy górotwór jest odsłonięty czy też izolowany, przekształcenia hydrologiczne będą się od siebie różnić. Wśród nich należy wymienić:
  • obniżenie zwierciadła wody podziemnej,
  • podniesienie zwierciadła wody podziemnej.
Obniżenie zwierciadła wody podziemnej, prowadzi do osuszenia warstw przypowierzchniowych oraz powierzchni ze względu na konsolidację warstwy wodonośnej. Z kolei podniesienie zwierciadła wody najczęściej przyczynia się do zmiany warunków przepływu wód, wynikającej ze zmian nachylenia warstwy izolującej. To z kolei może prowadzić do zawodnienia gleb, podtopienia gruntów, a nawet powstania zalewisk.

Z czym wiążą się przekształcenia hydrologiczne?

Osiadanie powierzchni terenu i zmiana składu gleb mają istotne skutki dla osób zamieszkujących te tereny. Przykładowo, degradacja hydrologiczna niejednokrotnie przyczynia się do ograniczenia pastwiskowego użytkowana gleby. Szczególnie na terenie bogatym w gleby wykazujące do tego tendencję, gleby będą narażone na uwodnienie wodno-gruntowe. Ono z kolei utrudnia dostęp tlenu do głębszych warstw gleby. W takich warunkach powstają składniki szkodliwe dla korzeni roślin. Ogólnie rzecz ujmując, sztuczne podniesienie się zwierciadła wody gruntowej przyczynia się do uruchomienia procesów bagiennych. Przekształcenia terenu mogą także prowadzić do osunięć i innych uszkodzeń w budynkach w postaci podtopień, na przykład do zalania piwnicy.

Co zrobić, jeżeli przekształcenia hydrologiczne wyrządziły nam szkodę?

Intensywna eksploatacja złóż prowadzi do opisanych wyżej zmian hydrogeologicznych, a także całego wachlarza innych negatywnych skutków. W efekcie – do szkód na budynkach, gruntach i urządzeniach. Co zrobić, jeżeli przez ruch lub wstrząs górotworu osiadła budowla? Co z pękniętymi fundamentami, ścianami czy uszkodzonym dachem? W przypadku wystąpienia szkód górniczych najlepszym rozwiązaniem jest kontakt ze specjalistą. Nasz zespół zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za szkody górnicze – a co najważniejsze, robi to skutecznie.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu